ค้นหาจากรหัสกองทุน

ONE-DI

เปรียบเทียบกองทุน

กองทุนเปิดวรรณตราสารหนี้ปันผล

ค่าธรรมเนียม


ไม่มีข้อมูล

รายละเอียดการซื้อ


มูลค่าขั้นต่ำของการซื้อ ครั้งแรก ( Initial )

1,000 บาท

มูลค่าขั้นต่ำของการซื้อ ครั้งต่อไป ( Additional )

1,000 บาท

FINNOMENA MONEY