ค้นหาจากรหัสกองทุน

ONE-EQ

เปรียบเทียบกองทุน

กองทุนเปิด วรรณ อิควิตี้

Performance

(ONE-EQ)

กองนี้
เฉลี่ยในกลุ่ม
3M
-0.02%ดี
-0.49%
6M
6.87%ดี
6.79%
1Y
11.89%ดี
13.65%
3Y (annualized)
-1.92%
5Y (annualized)
3.82%
10Y (annualized)
6.44%
กองนี้
เฉลี่ยในกลุ่ม
3M
--
-
6M
--
-
3Y (annualized)
21.79%
5Y (annualized)
17.63%
10Y (annualized)
16.58%

18 มิ.ย. 64

* ข้อมูลการจัดอันดับ Performance และ Standard Deviation ยึดจากสมาคมบริษัทจัดการลงทุนโดย

ดีที่สุด= อยู่ในช่วงเปอร์เซ็นไทล์ 1-5
ดีมาก= อยู่ในช่วงเปอร์เซ็นไทล์ 5-25
ดี= อยู่ในช่วงเปอร์เซ็นไทล์ 25-50

* ข้อมูลที่แสดงทั้งหมดมาจากแหล่งข้อมูลที่น่าเชื่อถือ เช่น มอร์นิ่งสตาร์ หรือ เว็บไซต์ของบริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน เป็นต้น อย่างไรก็ตาม ฟินโนมีนาไม่รับรองถึงความถูกต้องสมบูรณ์ของข้อมูลดังกล่าว

ประวัติการปันผล

วันที่ปิดสมุดทะเบียน
วันที่ปันผล
จำนวนเงิน(บาท)
ไม่มีประวัติการปันผล
FINNOMENA MONEY