ค้นหาจากรหัสกองทุน

ONE-FIN3Y

เปรียบเทียบกองทุน

กองทุนเปิด วรรณ ไฟแนนเชียล อินสตรูเมนท์ 3Y

ผลตอบแทน
0.78%
3M
1.58%
6M
2.95%
1Y
ดูทั้งหมด

รายละเอียดกองทุน

หนังสือชี้ชวน
บลจ
ONEAM
ประเภทกอง
Miscellaneous
ค่าความเสี่ยง
4 - กองทุนรวมตราสารหนี้
Feeder Fund
-
นโยบายค่าเงิน
ป้องกันความเสี่ยงอัตราแลกเปลี่ยนทั้งหมดหรือเกือบทั้งหมด
นโยบายการจ่ายปันผล
ไม่จ่าย
ค่าธรรมเนียมขาย
-
ค่าธรรมเนียมรับซื้อคืน
-
ค่าใช้จ่ายกองทุนรวม
-
ลงทุนครั้งแรกขั้นต่ำ
0 บาท
ลงทุนครั้งต่อไปขั้นต่ำ
0 บาท
วันที่จดทะเบียนกองทุน
Nov 17, 16
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ
812,751,629.94 บาท