ค้นหาจากรหัสกองทุน

ONEPROP-SG

เปรียบเทียบกองทุน

กองทุนเปิด วรรณ พร็อพเพอร์ตี้ สิงคโปร์

Performance

(ONEPROP-SG)

กองนี้
เฉลี่ยในกลุ่ม
3M
0.04%-
3.71%
6M
8.98%-
13.57%
1Y
-7.92%-
-6.51%
3Y (annualized)
-1.06%-
1.26%
5Y (annualized)
2.58%-
2.50%
10Y (annualized)
--
3.64%
กองนี้
เฉลี่ยในกลุ่ม
3M
--
-
6M
--
-
1Y
-0.55-
-0.59
3Y (annualized)
-0.23-
-0.03
5Y (annualized)
-0.01-
0.03
10Y (annualized)
--
0.11

25 พ.ย. 63

* ข้อมูลการจัดอันดับ Performance และ Standard Deviation ยึดจากสมาคมบริษัทจัดการลงทุนโดย

ดีที่สุด= อยู่ในช่วงเปอร์เซ็นไทล์ 1-5
ดีมาก= อยู่ในช่วงเปอร์เซ็นไทล์ 5-25
ดี= อยู่ในช่วงเปอร์เซ็นไทล์ 25-50

* ข้อมูลที่แสดงทั้งหมดมาจากแหล่งข้อมูลที่น่าเชื่อถือ เช่น มอร์นิ่งสตาร์ หรือ เว็บไซต์ของบริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน เป็นต้น อย่างไรก็ตาม ฟินโนมีนาไม่รับรองถึงความถูกต้องสมบูรณ์ของข้อมูลดังกล่าว

ประวัติการปันผล

วันที่ปิดสมุดทะเบียน
วันที่ปันผล
จำนวนเงิน(บาท)
ไม่มีประวัติการปันผล
FINNOMENA MONEY