ค้นหาจากรหัสกองทุน

PRINCIPAL 70LTFD-T

เปรียบเทียบกองทุน

กองทุนเปิดพรินซิเพิล 70 หุ้นระยะยาวปันผล T

Performance

(PRINCIPAL 70LTFD-T)

กองนี้
เฉลี่ยในกลุ่ม
3M
3.09%ดี
2.44%
6M
13.55%ดี
11.96%
1Y
19.24%
3Y (annualized)
-0.67%ดี
-0.82%
5Y (annualized)
3.86%ดี
3.27%
10Y (annualized)
6.45%
กองนี้
เฉลี่ยในกลุ่ม
3M
--
-
6M
--
-
1Y
0.97
3Y (annualized)
-0.05
5Y (annualized)
0.18
10Y (annualized)
0.32ดี
0.32

15 มิ.ย. 64

* ข้อมูลการจัดอันดับ Performance และ Standard Deviation ยึดจากสมาคมบริษัทจัดการลงทุนโดย

ดีที่สุด= อยู่ในช่วงเปอร์เซ็นไทล์ 1-5
ดีมาก= อยู่ในช่วงเปอร์เซ็นไทล์ 5-25
ดี= อยู่ในช่วงเปอร์เซ็นไทล์ 25-50

* ข้อมูลที่แสดงทั้งหมดมาจากแหล่งข้อมูลที่น่าเชื่อถือ เช่น มอร์นิ่งสตาร์ หรือ เว็บไซต์ของบริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน เป็นต้น อย่างไรก็ตาม ฟินโนมีนาไม่รับรองถึงความถูกต้องสมบูรณ์ของข้อมูลดังกล่าว

ประวัติการปันผล

วันที่ปิดสมุดทะเบียน
วันที่ปันผล
จำนวนเงิน(บาท)
ไม่มีประวัติการปันผล
FINNOMENA MONEY