ค้นหาจากรหัสกองทุน

PRINCIPAL GREITs

เปรียบเทียบกองทุน

กองทุนเปิดพรินซิเพิล โกลบอล รีทส์

Performance

(PRINCIPAL GREITs)

กองนี้
เฉลี่ยในกลุ่ม
3M
6.77%ดี
5.22%
6M
12.70%
1Y
36.34%ดี
29.38%
3Y (annualized)
3.33%ดี
4.41%
5Y (annualized)
--
3.26%
10Y (annualized)
--
3.57%
กองนี้
เฉลี่ยในกลุ่ม
3M
--
-
6M
--
-
1Y
23.95%
3Y (annualized)
16.56%
5Y (annualized)
--
15.20%
10Y (annualized)
--
13.73%

25 มี.ค. 64

* ข้อมูลการจัดอันดับ Performance และ Standard Deviation ยึดจากสมาคมบริษัทจัดการลงทุนโดย

ดีที่สุด= อยู่ในช่วงเปอร์เซ็นไทล์ 1-5
ดีมาก= อยู่ในช่วงเปอร์เซ็นไทล์ 5-25
ดี= อยู่ในช่วงเปอร์เซ็นไทล์ 25-50

* ข้อมูลที่แสดงทั้งหมดมาจากแหล่งข้อมูลที่น่าเชื่อถือ เช่น มอร์นิ่งสตาร์ หรือ เว็บไซต์ของบริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน เป็นต้น อย่างไรก็ตาม ฟินโนมีนาไม่รับรองถึงความถูกต้องสมบูรณ์ของข้อมูลดังกล่าว

ประวัติการปันผล

วันที่ปิดสมุดทะเบียน
วันที่ปันผล
จำนวนเงิน(บาท)
ไม่มีประวัติการปันผล
FINNOMENA MONEY