ค้นหาจากรหัสกองทุน

PRINCIPAL KEQ

เปรียบเทียบกองทุน

กองทุนเปิดพรินซิเพิล เกาหลี อิควิตี้

Performance

(PRINCIPAL KEQ)

กองนี้
เฉลี่ยในกลุ่ม
3M
15.90%-
9.56%
6M
37.12%-
32.24%
1Y
23.39%-
19.99%
3Y (annualized)
-5.80%-
1.02%
5Y (annualized)
-0.97%-
5.68%
10Y (annualized)
--
2.63%
กองนี้
เฉลี่ยในกลุ่ม
3M
--
-
6M
--
-
1Y
0.23-
0.55
3Y (annualized)
-0.53-
-0.02
5Y (annualized)
-0.24-
0.23
10Y (annualized)
--
0.07

24 พ.ย. 63

* ข้อมูลการจัดอันดับ Performance และ Standard Deviation ยึดจากสมาคมบริษัทจัดการลงทุนโดย

ดีที่สุด= อยู่ในช่วงเปอร์เซ็นไทล์ 1-5
ดีมาก= อยู่ในช่วงเปอร์เซ็นไทล์ 5-25
ดี= อยู่ในช่วงเปอร์เซ็นไทล์ 25-50

* ข้อมูลที่แสดงทั้งหมดมาจากแหล่งข้อมูลที่น่าเชื่อถือ เช่น มอร์นิ่งสตาร์ หรือ เว็บไซต์ของบริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน เป็นต้น อย่างไรก็ตาม ฟินโนมีนาไม่รับรองถึงความถูกต้องสมบูรณ์ของข้อมูลดังกล่าว

ประวัติการปันผล

วันที่ปิดสมุดทะเบียน
วันที่ปันผล
จำนวนเงิน(บาท)
ไม่มีประวัติการปันผล
FINNOMENA MONEY