ค้นหาจากรหัสกองทุน

PRINCIPAL KOS

เปรียบเทียบกองทุน

กองทุนเปิดพรินซิเพิล หุ้นเกาหลี

Performance

(PRINCIPAL KOS)

กองนี้
เฉลี่ยในกลุ่ม
3M
18.96%
6M
-5.47%
1Y
-2.61%
3Y (annualized)
-1.89%
5Y (annualized)
-0.06%
10Y (annualized)
--
2.10%
กองนี้
เฉลี่ยในกลุ่ม
3M
--
-
6M
--
-
1Y
20.79%ดี
21.24%
3Y (annualized)
17.16%ดี
16.67%
5Y (annualized)
15.44%ดี
15.76%
10Y (annualized)
--
15.79%

30 มิ.ย. 63

* ข้อมูลการจัดอันดับ Performance และ Standard Deviation ยึดจากสมาคมบริษัทจัดการลงทุนโดย

ดีที่สุด= อยู่ในช่วงเปอร์เซ็นไทล์ 1-5
ดีมาก= อยู่ในช่วงเปอร์เซ็นไทล์ 5-25
ดี= อยู่ในช่วงเปอร์เซ็นไทล์ 25-50

* ข้อมูลที่แสดงทั้งหมดมาจากแหล่งข้อมูลที่น่าเชื่อถือ เช่น มอร์นิ่งสตาร์ หรือ เว็บไซต์ของบริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน เป็นต้น อย่างไรก็ตาม ฟินโนมีนาไม่รับรองถึงความถูกต้องสมบูรณ์ของข้อมูลดังกล่าว

ประวัติการปันผล

วันที่ปิดสมุดทะเบียน
วันที่ปันผล
จำนวนเงิน(บาท)
ไม่มีประวัติการปันผล
FINNOMENA MONEY