ค้นหาจากรหัสกองทุน

PRINCIPAL TREASURY

เปรียบเทียบกองทุน

กองทุนเปิดพรินซิเพิล เดลี่ ตราสารรัฐระยะสั้น

Performance

(PRINCIPAL TREASURY)

กองนี้
เฉลี่ยในกลุ่ม
3Y (annualized)
0.62%
5Y (annualized)
0.76%
10Y (annualized)
1.28%
กองนี้
เฉลี่ยในกลุ่ม
3M
--
-
6M
--
-
1Y
-11.99
3Y (annualized)
-6.47
5Y (annualized)
-7.72
10Y (annualized)
-7.37

07 ธ.ค. 64

* ข้อมูลการจัดอันดับ Performance และ Standard Deviation ยึดจากสมาคมบริษัทจัดการลงทุนโดย

ดีที่สุด= อยู่ในช่วงเปอร์เซ็นไทล์ 1-5
ดีมาก= อยู่ในช่วงเปอร์เซ็นไทล์ 5-25
ดี= อยู่ในช่วงเปอร์เซ็นไทล์ 25-50

* ข้อมูลที่แสดงทั้งหมดมาจากแหล่งข้อมูลที่น่าเชื่อถือ เช่น มอร์นิ่งสตาร์ หรือ เว็บไซต์ของบริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน เป็นต้น อย่างไรก็ตาม ฟินโนมีนาไม่รับรองถึงความถูกต้องสมบูรณ์ของข้อมูลดังกล่าว

ผลตอบแทน

07 ธ.ค. 64

ประวัติการปันผล

วันที่ปิดสมุดทะเบียน
วันที่ปันผล
จำนวนเงิน(บาท)
ไม่มีประวัติการปันผล