ค้นหาจากรหัสกองทุน

SCBEUEQ

เปรียบเทียบกองทุน

กองทุนเปิดไทยพาณิชย์หุ้นยุโรป

Performance

(SCBEUEQ)

กองนี้
เฉลี่ยในกลุ่ม
6M
9.13%ดี
8.93%
1Y
15.81%ดี
13.25%
3Y (annualized)
9.16%ดี
7.73%
5Y (annualized)
5.90%ดี
4.85%
10Y (annualized)
--
2.62%
กองนี้
เฉลี่ยในกลุ่ม
3M
--
-
6M
--
-
1Y
14.70%
3Y (annualized)
11.73%
5Y (annualized)
12.38%ดี
13.21%
10Y (annualized)
--
15.20%

04 ธ.ค. 62

* ข้อมูลการจัดอันดับ Performance และ Standard Deviation ยึดจากสมาคมบริษัทจัดการลงทุนโดย

ดีที่สุด= อยู่ในช่วงเปอร์เซ็นไทล์ 1-5
ดีมาก= อยู่ในช่วงเปอร์เซ็นไทล์ 5-25
ดี= อยู่ในช่วงเปอร์เซ็นไทล์ 25-50

* ข้อมูลที่แสดงทั้งหมดมาจากแหล่งข้อมูลที่น่าเชื่อถือ เช่น มอร์นิ่งสตาร์ หรือ เว็บไซต์ของบริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน เป็นต้น อย่างไรก็ตาม ฟินโนมีนาไม่รับรองถึงความถูกต้องสมบูรณ์ของข้อมูลดังกล่าว

ประวัติการปันผล

วันที่ปิดสมุดทะเบียน
วันที่ปันผล
จำนวนเงิน(บาท)
ไม่มีประวัติการปันผล