ค้นหาจากรหัสกองทุน

SCBEUEQ

เปรียบเทียบกองทุน

กองทุนเปิดไทยพาณิชย์หุ้นยุโรป

Performance

(SCBEUEQ)

กองนี้
เฉลี่ยในกลุ่ม
3M
7.63%ดี
7.77%
6M
16.16%ดี
15.55%
1Y
30.23%
3Y (annualized)
7.74%ดี
7.43%
5Y (annualized)
9.49%ดี
9.40%
10Y (annualized)
--
5.37%
กองนี้
เฉลี่ยในกลุ่ม
3M
--
-
6M
--
-
1Y
-6.39%ดี
-7.51%
3Y
-23.48%
5Y
-23.51%
10Y
--
-26.55%

21 มิ.ย. 64

* ข้อมูลการจัดอันดับ Performance และ Standard Deviation ยึดจากสมาคมบริษัทจัดการลงทุนโดย

ดีที่สุด= อยู่ในช่วงเปอร์เซ็นไทล์ 1-5
ดีมาก= อยู่ในช่วงเปอร์เซ็นไทล์ 5-25
ดี= อยู่ในช่วงเปอร์เซ็นไทล์ 25-50

* ข้อมูลที่แสดงทั้งหมดมาจากแหล่งข้อมูลที่น่าเชื่อถือ เช่น มอร์นิ่งสตาร์ หรือ เว็บไซต์ของบริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน เป็นต้น อย่างไรก็ตาม ฟินโนมีนาไม่รับรองถึงความถูกต้องสมบูรณ์ของข้อมูลดังกล่าว

ประวัติการปันผล

วันที่ปิดสมุดทะเบียน
วันที่ปันผล
จำนวนเงิน(บาท)
ไม่มีประวัติการปันผล
FINNOMENA MONEY