ค้นหาจากรหัสกองทุน

SCBEUSM

เปรียบเทียบกองทุน

กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ หุ้นยุโรปสมอลแคป

ค่าที่แสดงไม่รวมมูลค่าเงินปันผล

ผลตอบแทน
7.52%
3M
14.41%
6M
39.78%
1Y
ดูทั้งหมด

รายละเอียดกองทุน

หนังสือชี้ชวน
บลจ
SCBAM
ประเภทกอง
European Equity
ค่าความเสี่ยง
6 - กองทุนรวมตราสารทุน
นโยบายค่าเงิน
ป้องกันความเสี่ยงอัตราแลกเปลี่ยนตามดุลยพินิจของผู้จัดการกองทุนรวม
นโยบายการจ่ายปันผล
ไม่จ่าย
ค่าธรรมเนียมขาย
-
ค่าธรรมเนียมรับซื้อคืน
-
ค่าใช้จ่ายกองทุนรวม
-
ลงทุนครั้งแรกขั้นต่ำ
1 บาท
ลงทุนครั้งต่อไปขั้นต่ำ
1 บาท
วันที่จดทะเบียนกองทุน
31 พ.ค. 59
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ
2,590,110,750.15 บาท