ค้นหาจากรหัสกองทุน

SCBEUSM

เปรียบเทียบกองทุน

กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ หุ้นยุโรปสมอลแคป

ค่าธรรมเนียม


ไม่มีข้อมูล

รายละเอียดการซื้อ


มูลค่าขั้นต่ำของการซื้อ ครั้งแรก ( Initial )

1 บาท

มูลค่าขั้นต่ำของการซื้อ ครั้งต่อไป ( Additional )

1 บาท

FINNOMENA MONEY