ค้นหาจากรหัสกองทุน

SCBFST

เปรียบเทียบกองทุน

กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ ตราสารหนี้ระยะสั้นต่างประเทศ

Performance

(SCBFST)

กองนี้
เฉลี่ยในกลุ่ม
3M
-2.80%-
1.72%
6M
-4.73%-
5.78%
1Y
1.51%-
3.39%
3Y (annualized)
-0.71%-
1.49%
5Y (annualized)
-2.19%-
1.13%
10Y (annualized)
--
1.94%
กองนี้
เฉลี่ยในกลุ่ม
3M
--
-
6M
--
-
1Y
0.54-
0.28
3Y (annualized)
-0.19-
0.09
5Y (annualized)
--
0.11
10Y (annualized)
--
0.17

27 พ.ย. 63

* ข้อมูลการจัดอันดับ Performance และ Standard Deviation ยึดจากสมาคมบริษัทจัดการลงทุนโดย

ดีที่สุด= อยู่ในช่วงเปอร์เซ็นไทล์ 1-5
ดีมาก= อยู่ในช่วงเปอร์เซ็นไทล์ 5-25
ดี= อยู่ในช่วงเปอร์เซ็นไทล์ 25-50

* ข้อมูลที่แสดงทั้งหมดมาจากแหล่งข้อมูลที่น่าเชื่อถือ เช่น มอร์นิ่งสตาร์ หรือ เว็บไซต์ของบริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน เป็นต้น อย่างไรก็ตาม ฟินโนมีนาไม่รับรองถึงความถูกต้องสมบูรณ์ของข้อมูลดังกล่าว

ประวัติการปันผล

วันที่ปิดสมุดทะเบียน
วันที่ปันผล
จำนวนเงิน(บาท)
ไม่มีประวัติการปันผล
FINNOMENA MONEY