ค้นหาจากรหัสกองทุน

SCBSETP

เปรียบเทียบกองทุน

กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ SET INDEX (ชนิดผู้ลงทุนกลุ่ม/บุคคล)

Performance

(SCBSETP)

กองนี้
เฉลี่ยในกลุ่ม
3M
7.32%-
5.06%
6M
5.48%-
5.89%
1Y
-10.25%-
-10.56%
3Y (annualized)
-3.34%-
-5.21%
5Y (annualized)
--
1.91%
10Y (annualized)
--
5.52%
กองนี้
เฉลี่ยในกลุ่ม
3M
--
-
6M
--
-
1Y
-28.52%-
-28.45%
3Y
-33.93%-
-36.22%
5Y
--
-36.29%
10Y
--
-36.29%

27 พ.ย. 63

* ข้อมูลการจัดอันดับ Performance และ Standard Deviation ยึดจากสมาคมบริษัทจัดการลงทุนโดย

ดีที่สุด= อยู่ในช่วงเปอร์เซ็นไทล์ 1-5
ดีมาก= อยู่ในช่วงเปอร์เซ็นไทล์ 5-25
ดี= อยู่ในช่วงเปอร์เซ็นไทล์ 25-50

* ข้อมูลที่แสดงทั้งหมดมาจากแหล่งข้อมูลที่น่าเชื่อถือ เช่น มอร์นิ่งสตาร์ หรือ เว็บไซต์ของบริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน เป็นต้น อย่างไรก็ตาม ฟินโนมีนาไม่รับรองถึงความถูกต้องสมบูรณ์ของข้อมูลดังกล่าว

ประวัติการปันผล

วันที่ปิดสมุดทะเบียน
วันที่ปันผล
จำนวนเงิน(บาท)
ไม่มีประวัติการปันผล
FINNOMENA MONEY