ค้นหาจากรหัสกองทุน

SCDF

เปรียบเทียบกองทุน

กองทุนเปิดสินชฎา

Performance

(SCDF)

กองนี้
เฉลี่ยในกลุ่ม
3M
-0.07%ดี
-0.73%
6M
4.32%ดี
3.85%
1Y
-2.30%ดี
-3.77%
3Y (annualized)
5.12%
5Y (annualized)
3.41%ดี
2.87%
10Y (annualized)
10.54%
กองนี้
เฉลี่ยในกลุ่ม
3M
--
-
6M
--
-
1Y
-0.27
3Y (annualized)
0.25
5Y (annualized)
0.29ดี
0.20
10Y (annualized)
0.67

18 ก.ย. 62

* ข้อมูลการจัดอันดับ Performance และ Standard Deviation ยึดจากสมาคมบริษัทจัดการลงทุนโดย

ดีที่สุด= อยู่ในช่วงเปอร์เซ็นไทล์ 1-5
ดีมาก= อยู่ในช่วงเปอร์เซ็นไทล์ 5-25
ดี= อยู่ในช่วงเปอร์เซ็นไทล์ 25-50

* ข้อมูลที่แสดงทั้งหมดมาจากแหล่งข้อมูลที่น่าเชื่อถือ เช่น มอร์นิ่งสตาร์ หรือ เว็บไซต์ของบริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน เป็นต้น อย่างไรก็ตาม ฟินโนมีนาไม่รับรองถึงความถูกต้องสมบูรณ์ของข้อมูลดังกล่าว

ประวัติการปันผล

วันที่ปิดสมุดทะเบียน
วันที่ปันผล
จำนวนเงิน(บาท)
ไม่มีประวัติการปันผล