ค้นหาจากรหัสกองทุน

T-ES-GSBOND

เปรียบเทียบกองทุน

กองทุนเปิดธนชาต อีสท์สปริง Global Smart Bond

ค่าที่แสดงไม่รวมมูลค่าเงินปันผล

ผลตอบแทน
-0.70%
3M
-1.19%
6M
1.68%
1Y
ดูทั้งหมด

รายละเอียดกองทุน

หนังสือชี้ชวน
บลจ
THANACHART
ประเภทกอง
Global Bond Discretionary F/X Hedge or Unhedge
ค่าความเสี่ยง
5 - กองทุนรวมผสม
นโยบายค่าเงิน
ป้องกันความเสี่ยงอัตราแลกเปลี่ยนตามดุลยพินิจของผู้จัดการกองทุนรวม
นโยบายการจ่ายปันผล
ไม่จ่าย
ค่าธรรมเนียมขาย
-
ค่าธรรมเนียมรับซื้อคืน
-
ค่าใช้จ่ายกองทุนรวม
-
ลงทุนครั้งแรกขั้นต่ำ
1 บาท
ลงทุนครั้งต่อไปขั้นต่ำ
1 บาท
วันที่จดทะเบียนกองทุน
2 เม.ย. 63
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ
1,964,924,901.27 บาท