ค้นหาจากรหัสกองทุน

T-TSARN

เปรียบเทียบกองทุน

กองทุนเปิดธนชาตธนสาร

ค่าที่แสดงไม่รวมมูลค่าเงินปันผล

ผลตอบแทน
0.50%
3M
0.38%
6M
1.13%
1Y
ดูทั้งหมด

รายละเอียดกองทุน

หนังสือชี้ชวน
บลจ
THANACHART
ประเภทกอง
Mid Term General Bond
ค่าความเสี่ยง
4 - กองทุนรวมตราสารหนี้
Feeder Fund
-
นโยบายค่าเงิน
-
นโยบายการจ่ายปันผล
จ่าย
ค่าธรรมเนียมขาย
-
ค่าธรรมเนียมรับซื้อคืน
-
ค่าใช้จ่ายกองทุนรวม
-
ลงทุนครั้งแรกขั้นต่ำ
1,000 บาท
ลงทุนครั้งต่อไปขั้นต่ำ
1,000 บาท
วันที่จดทะเบียนกองทุน
Jan 18, 01
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ
1,915,292,328.74 บาท
FINNOMENA MONEY