ค้นหาจากรหัสกองทุน

THANA1

เปรียบเทียบกองทุน

กองทุนเปิดธนาวรรณ

Performance

(THANA1)

กองนี้
เฉลี่ยในกลุ่ม
3M
0.75%ดี
0.15%
6M
-1.52%ดี
-1.56%
1Y
-2.97%ดี
-4.73%
3Y (annualized)
3.89%
5Y (annualized)
3.00%ดี
2.45%
10Y (annualized)
11.97%
กองนี้
เฉลี่ยในกลุ่ม
3M
--
-
6M
--
-
1Y
11.85%
3Y (annualized)
10.67%ดี
10.96%
5Y (annualized)
11.27%
10Y (annualized)
14.91%ดี
15.09%

* ข้อมูลการจัดอันดับ Performance และ Standard Deviation ยึดจากสมาคมบริษัทจัดการลงทุนโดย

ดีที่สุด= อยู่ในช่วงเปอร์เซ็นไทล์ 1-5
ดีมาก= อยู่ในช่วงเปอร์เซ็นไทล์ 5-25
ดี= อยู่ในช่วงเปอร์เซ็นไทล์ 25-50

* ข้อมูลที่แสดงทั้งหมดมาจากแหล่งข้อมูลที่น่าเชื่อถือ เช่น มอร์นิ่งสตาร์ หรือ เว็บไซต์ของบริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน เป็นต้น อย่างไรก็ตาม ฟินโนมีนาไม่รับรองถึงความถูกต้องสมบูรณ์ของข้อมูลดังกล่าว

ประวัติการปันผล

วันที่ปิดสมุดทะเบียน
วันที่ปันผล
จำนวนเงิน(บาท)
ไม่มีประวัติการปันผล