ค้นหาจากรหัสกองทุน

TISCOCH

เปรียบเทียบกองทุน

กองทุนเปิด ทิสโก้ ไชน่า H-Shares อิควิตี้

Performance

(TISCOCH)

กองนี้
เฉลี่ยในกลุ่ม
3M
3.60%-
4.69%
6M
12.01%-
25.63%
1Y
-0.46%-
22.76%
3Y (annualized)
-3.46%-
2.90%
5Y (annualized)
1.47%-
6.31%
10Y (annualized)
-0.30%-
2.88%
กองนี้
เฉลี่ยในกลุ่ม
3M
--
-
6M
--
-
1Y
-0.38-
0.90
3Y (annualized)
-0.26-
0.13
5Y (annualized)
-0.02-
0.30
10Y (annualized)
-0.05-
0.13

27 พ.ย. 63

* ข้อมูลการจัดอันดับ Performance และ Standard Deviation ยึดจากสมาคมบริษัทจัดการลงทุนโดย

ดีที่สุด= อยู่ในช่วงเปอร์เซ็นไทล์ 1-5
ดีมาก= อยู่ในช่วงเปอร์เซ็นไทล์ 5-25
ดี= อยู่ในช่วงเปอร์เซ็นไทล์ 25-50

* ข้อมูลที่แสดงทั้งหมดมาจากแหล่งข้อมูลที่น่าเชื่อถือ เช่น มอร์นิ่งสตาร์ หรือ เว็บไซต์ของบริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน เป็นต้น อย่างไรก็ตาม ฟินโนมีนาไม่รับรองถึงความถูกต้องสมบูรณ์ของข้อมูลดังกล่าว

ประวัติการปันผล

วันที่ปิดสมุดทะเบียน
วันที่ปันผล
จำนวนเงิน(บาท)
ไม่มีประวัติการปันผล
FINNOMENA MONEY