ค้นหาจากรหัสกองทุน

TISCOEDF

เปรียบเทียบกองทุน

กองทุนเปิดทิสโก้หุ้นทุนปันผล

Performance

(TISCOEDF)

กองนี้
เฉลี่ยในกลุ่ม
3M
-3.83%ดี
-5.36%
6M
2.60%ดี
1.92%
1Y
15.03%ดี
13.34%
3Y (annualized)
-4.58%
5Y (annualized)
1.46%
10Y (annualized)
4.68%ดี
4.67%
กองนี้
เฉลี่ยในกลุ่ม
3M
--
-
6M
--
-
1Y
21.93%ดี
23.63%
3Y (annualized)
21.26%
5Y (annualized)
17.59%
10Y (annualized)
16.54%

03 ส.ค. 64

* ข้อมูลการจัดอันดับ Performance และ Standard Deviation ยึดจากสมาคมบริษัทจัดการลงทุนโดย

ดีที่สุด= อยู่ในช่วงเปอร์เซ็นไทล์ 1-5
ดีมาก= อยู่ในช่วงเปอร์เซ็นไทล์ 5-25
ดี= อยู่ในช่วงเปอร์เซ็นไทล์ 25-50

* ข้อมูลที่แสดงทั้งหมดมาจากแหล่งข้อมูลที่น่าเชื่อถือ เช่น มอร์นิ่งสตาร์ หรือ เว็บไซต์ของบริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน เป็นต้น อย่างไรก็ตาม ฟินโนมีนาไม่รับรองถึงความถูกต้องสมบูรณ์ของข้อมูลดังกล่าว

ประวัติการปันผล

วันที่ปิดสมุดทะเบียน
วันที่ปันผล
จำนวนเงิน(บาท)
ไม่มีประวัติการปันผล
FINNOMENA MONEY