ค้นหาจากรหัสกองทุน

TISCOEDF

เปรียบเทียบกองทุน

กองทุนเปิดทิสโก้หุ้นทุนปันผล

Performance

(TISCOEDF)

กองนี้
เฉลี่ยในกลุ่ม
3M
-1.82%ดี
-3.27%
6M
3.50%ดี
2.37%
1Y
13.88%ดี
11.19%
3Y (annualized)
-3.35%
5Y (annualized)
1.69%
10Y (annualized)
4.89%ดี
4.92%
กองนี้
เฉลี่ยในกลุ่ม
3M
--
-
6M
--
-
1Y
-10.96%ดี
-12.26%
3Y
-33.10%ดี
-35.55%
5Y
-36.50%
10Y
-34.24%ดี
-35.71%

23 ก.ค. 64

* ข้อมูลการจัดอันดับ Performance และ Standard Deviation ยึดจากสมาคมบริษัทจัดการลงทุนโดย

ดีที่สุด= อยู่ในช่วงเปอร์เซ็นไทล์ 1-5
ดีมาก= อยู่ในช่วงเปอร์เซ็นไทล์ 5-25
ดี= อยู่ในช่วงเปอร์เซ็นไทล์ 25-50

* ข้อมูลที่แสดงทั้งหมดมาจากแหล่งข้อมูลที่น่าเชื่อถือ เช่น มอร์นิ่งสตาร์ หรือ เว็บไซต์ของบริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน เป็นต้น อย่างไรก็ตาม ฟินโนมีนาไม่รับรองถึงความถูกต้องสมบูรณ์ของข้อมูลดังกล่าว

ประวัติการปันผล

วันที่ปิดสมุดทะเบียน
วันที่ปันผล
จำนวนเงิน(บาท)
ไม่มีประวัติการปันผล
FINNOMENA MONEY