ค้นหาจากรหัสกองทุน

TISCOEGF

เปรียบเทียบกองทุน

กองทุนเปิดทิสโก้ ทวีทุน

ค่าที่แสดงไม่รวมมูลค่าเงินปันผล

ผลตอบแทน
-2.59%
3M
8.92%
6M
24.64%
1Y
ดูทั้งหมด

รายละเอียดกองทุน

หนังสือชี้ชวน
บลจ
TISCOAM
ประเภทกอง
Equity Large Cap
ค่าความเสี่ยง
6 - กองทุนรวมตราสารทุน
Feeder Fund
-
นโยบายค่าเงิน
-
นโยบายการจ่ายปันผล
ไม่จ่าย
ค่าธรรมเนียมขาย
-
ค่าธรรมเนียมรับซื้อคืน
-
ค่าใช้จ่ายกองทุนรวม
-
ลงทุนครั้งแรกขั้นต่ำ
1,000 บาท
ลงทุนครั้งต่อไปขั้นต่ำ
1,000 บาท
วันที่จดทะเบียนกองทุน
Jan 24, 00
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ
544,435,517.52 บาท
FINNOMENA MONEY