ค้นหาจากรหัสกองทุน

TISCOSTF

เปรียบเทียบกองทุน

กองทุนเปิด ทิสโก้ พันธบัตรระยะสั้น

Performance

(TISCOSTF)

กองนี้
เฉลี่ยในกลุ่ม
6M
0.08%
1Y
0.21%ดี
0.20%
3Y (annualized)
0.75%
5Y (annualized)
0.83%
10Y (annualized)
1.40%
กองนี้
เฉลี่ยในกลุ่ม
3M
--
-
6M
--
-
1Y
-10.92
3Y (annualized)
-6.69
5Y (annualized)
-8.14
10Y (annualized)
-7.16

11 มิ.ย. 64

* ข้อมูลการจัดอันดับ Performance และ Standard Deviation ยึดจากสมาคมบริษัทจัดการลงทุนโดย

ดีที่สุด= อยู่ในช่วงเปอร์เซ็นไทล์ 1-5
ดีมาก= อยู่ในช่วงเปอร์เซ็นไทล์ 5-25
ดี= อยู่ในช่วงเปอร์เซ็นไทล์ 25-50

* ข้อมูลที่แสดงทั้งหมดมาจากแหล่งข้อมูลที่น่าเชื่อถือ เช่น มอร์นิ่งสตาร์ หรือ เว็บไซต์ของบริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน เป็นต้น อย่างไรก็ตาม ฟินโนมีนาไม่รับรองถึงความถูกต้องสมบูรณ์ของข้อมูลดังกล่าว

ประวัติการปันผล

วันที่ปิดสมุดทะเบียน
วันที่ปันผล
จำนวนเงิน(บาท)
ไม่มีประวัติการปันผล
FINNOMENA MONEY