ค้นหาจากรหัสกองทุน

TOF

เปรียบเทียบกองทุน

กองทุนเปิดไทยสร้างโอกาส

Performance

(TOF)

กองนี้
เฉลี่ยในกลุ่ม
3M
0.25%ดี
0.19%
6M
3.29%ดี
2.44%
1Y
-0.70%
3Y (annualized)
5.71%ดี
4.18%
5Y (annualized)
2.41%
10Y (annualized)
9.67%
กองนี้
เฉลี่ยในกลุ่ม
3M
--
-
6M
--
-
3Y (annualized)
9.40%
5Y (annualized)
9.89%ดี
10.10%
10Y (annualized)
14.51%

13 ก.ย. 62

* ข้อมูลการจัดอันดับ Performance และ Standard Deviation ยึดจากสมาคมบริษัทจัดการลงทุนโดย

ดีที่สุด= อยู่ในช่วงเปอร์เซ็นไทล์ 1-5
ดีมาก= อยู่ในช่วงเปอร์เซ็นไทล์ 5-25
ดี= อยู่ในช่วงเปอร์เซ็นไทล์ 25-50

* ข้อมูลที่แสดงทั้งหมดมาจากแหล่งข้อมูลที่น่าเชื่อถือ เช่น มอร์นิ่งสตาร์ หรือ เว็บไซต์ของบริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน เป็นต้น อย่างไรก็ตาม ฟินโนมีนาไม่รับรองถึงความถูกต้องสมบูรณ์ของข้อมูลดังกล่าว

ประวัติการปันผล

วันที่ปิดสมุดทะเบียน
วันที่ปันผล
จำนวนเงิน(บาท)
ไม่มีประวัติการปันผล