ค้นหาจากรหัสกองทุน

TOF

เปรียบเทียบกองทุน

กองทุนเปิดไทยสร้างโอกาส

Performance

(TOF)

กองนี้
เฉลี่ยในกลุ่ม
3M
-18.96%
6M
-20.92%
1Y
-19.57%
3Y (annualized)
-7.28%ดี
-6.15%
5Y (annualized)
-2.73%ดี
-3.12%
10Y (annualized)
5.46%
กองนี้
เฉลี่ยในกลุ่ม
3M
--
-
6M
--
-
1Y
10.08%
3Y (annualized)
10.20%
5Y (annualized)
10.76%ดี
10.47%
10Y (annualized)
14.32%

27 มี.ค. 63

* ข้อมูลการจัดอันดับ Performance และ Standard Deviation ยึดจากสมาคมบริษัทจัดการลงทุนโดย

ดีที่สุด= อยู่ในช่วงเปอร์เซ็นไทล์ 1-5
ดีมาก= อยู่ในช่วงเปอร์เซ็นไทล์ 5-25
ดี= อยู่ในช่วงเปอร์เซ็นไทล์ 25-50

* ข้อมูลที่แสดงทั้งหมดมาจากแหล่งข้อมูลที่น่าเชื่อถือ เช่น มอร์นิ่งสตาร์ หรือ เว็บไซต์ของบริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน เป็นต้น อย่างไรก็ตาม ฟินโนมีนาไม่รับรองถึงความถูกต้องสมบูรณ์ของข้อมูลดังกล่าว

ประวัติการปันผล

วันที่ปิดสมุดทะเบียน
วันที่ปันผล
จำนวนเงิน(บาท)
ไม่มีประวัติการปันผล