ค้นหาจากรหัสกองทุน

TOF

เปรียบเทียบกองทุน

กองทุนเปิดไทยสร้างโอกาส

Performance

(TOF)

กองนี้
เฉลี่ยในกลุ่ม
3M
-0.02%
6M
3.77%ดี
3.22%
1Y
-1.45%
3Y (annualized)
4.49%ดี
3.61%
5Y (annualized)
2.29%
10Y (annualized)
9.58%
กองนี้
เฉลี่ยในกลุ่ม
3M
--
-
6M
--
-
1Y
-0.23ดี
-0.10
3Y (annualized)
0.21
5Y (annualized)
0.14
10Y (annualized)
0.67ดี
0.63

18 ก.ย. 62

* ข้อมูลการจัดอันดับ Performance และ Standard Deviation ยึดจากสมาคมบริษัทจัดการลงทุนโดย

ดีที่สุด= อยู่ในช่วงเปอร์เซ็นไทล์ 1-5
ดีมาก= อยู่ในช่วงเปอร์เซ็นไทล์ 5-25
ดี= อยู่ในช่วงเปอร์เซ็นไทล์ 25-50

* ข้อมูลที่แสดงทั้งหมดมาจากแหล่งข้อมูลที่น่าเชื่อถือ เช่น มอร์นิ่งสตาร์ หรือ เว็บไซต์ของบริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน เป็นต้น อย่างไรก็ตาม ฟินโนมีนาไม่รับรองถึงความถูกต้องสมบูรณ์ของข้อมูลดังกล่าว

ประวัติการปันผล

วันที่ปิดสมุดทะเบียน
วันที่ปันผล
จำนวนเงิน(บาท)
ไม่มีประวัติการปันผล