ค้นหาจากรหัสกองทุน

TSTARP

เปรียบเทียบกองทุน

กองทุนเปิด ทิสโก้ โกลบอล สตาร์ พลัส

Performance

(TSTARP)

กองนี้
เฉลี่ยในกลุ่ม
3M
4.79%ดี
2.94%
6M
10.17%ดี
7.75%
1Y
27.89%ดี
24.97%
3Y (annualized)
15.05%ดี
10.84%
5Y (annualized)
8.87%
10Y (annualized)
0.00%-
4.27%
กองนี้
เฉลี่ยในกลุ่ม
3M
--
-
6M
--
-
1Y
-6.90%
3Y
-17.79%ดี
-21.87%
5Y
-18.00%ดี
-23.11%
10Y
0.00%-
-33.72%

16 ก.ย. 64

* ข้อมูลการจัดอันดับ Performance และ Standard Deviation ยึดจากสมาคมบริษัทจัดการลงทุนโดย

ดีที่สุด= อยู่ในช่วงเปอร์เซ็นไทล์ 1-5
ดีมาก= อยู่ในช่วงเปอร์เซ็นไทล์ 5-25
ดี= อยู่ในช่วงเปอร์เซ็นไทล์ 25-50

* ข้อมูลที่แสดงทั้งหมดมาจากแหล่งข้อมูลที่น่าเชื่อถือ เช่น มอร์นิ่งสตาร์ หรือ เว็บไซต์ของบริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน เป็นต้น อย่างไรก็ตาม ฟินโนมีนาไม่รับรองถึงความถูกต้องสมบูรณ์ของข้อมูลดังกล่าว

ประวัติการปันผล

วันที่ปิดสมุดทะเบียน
วันที่ปันผล
จำนวนเงิน(บาท)
ไม่มีประวัติการปันผล