ค้นหาจากรหัสกองทุน

UOBSAS100

เปรียบเทียบกองทุน

กองทุนเปิด ยูโอบี สมาร์ท แอคทีฟ เซท 100

Performance

(UOBSAS100)

กองนี้
เฉลี่ยในกลุ่ม
3M
5.65%ดี
5.16%
6M
12.58%ดี
13.51%
3Y (annualized)
-5.55%
5Y (annualized)
3.73%
10Y (annualized)
6.45%ดี
6.27%
กองนี้
เฉลี่ยในกลุ่ม
3M
--
-
6M
--
-
1Y
31.07%ดี
33.27%
3Y (annualized)
19.92%ดี
20.89%
5Y (annualized)
16.48%ดี
17.27%
10Y (annualized)
16.47%

25 ก.พ. 64

* ข้อมูลการจัดอันดับ Performance และ Standard Deviation ยึดจากสมาคมบริษัทจัดการลงทุนโดย

ดีที่สุด= อยู่ในช่วงเปอร์เซ็นไทล์ 1-5
ดีมาก= อยู่ในช่วงเปอร์เซ็นไทล์ 5-25
ดี= อยู่ในช่วงเปอร์เซ็นไทล์ 25-50

* ข้อมูลที่แสดงทั้งหมดมาจากแหล่งข้อมูลที่น่าเชื่อถือ เช่น มอร์นิ่งสตาร์ หรือ เว็บไซต์ของบริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน เป็นต้น อย่างไรก็ตาม ฟินโนมีนาไม่รับรองถึงความถูกต้องสมบูรณ์ของข้อมูลดังกล่าว

ประวัติการปันผล

วันที่ปิดสมุดทะเบียน
วันที่ปันผล
จำนวนเงิน(บาท)
ไม่มีประวัติการปันผล
FINNOMENA MONEY