ค้นหาจากรหัสกองทุน

UOBSAS100

เปรียบเทียบกองทุน

กองทุนเปิด ยูโอบี สมาร์ท แอคทีฟ เซท 100

Performance

(UOBSAS100)

กองนี้
เฉลี่ยในกลุ่ม
3M
-4.78%
6M
3.85%ดี
2.27%
1Y
12.74%ดี
13.30%
3Y (annualized)
-3.76%ดี
-4.42%
5Y (annualized)
1.55%
10Y (annualized)
5.19%ดี
4.84%
กองนี้
เฉลี่ยในกลุ่ม
3M
--
-
6M
--
-
1Y
23.63%
3Y (annualized)
19.68%ดี
21.26%
5Y (annualized)
17.59%
10Y (annualized)
16.36%ดี
16.54%

04 ส.ค. 64

* ข้อมูลการจัดอันดับ Performance และ Standard Deviation ยึดจากสมาคมบริษัทจัดการลงทุนโดย

ดีที่สุด= อยู่ในช่วงเปอร์เซ็นไทล์ 1-5
ดีมาก= อยู่ในช่วงเปอร์เซ็นไทล์ 5-25
ดี= อยู่ในช่วงเปอร์เซ็นไทล์ 25-50

* ข้อมูลที่แสดงทั้งหมดมาจากแหล่งข้อมูลที่น่าเชื่อถือ เช่น มอร์นิ่งสตาร์ หรือ เว็บไซต์ของบริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน เป็นต้น อย่างไรก็ตาม ฟินโนมีนาไม่รับรองถึงความถูกต้องสมบูรณ์ของข้อมูลดังกล่าว

ประวัติการปันผล

วันที่ปิดสมุดทะเบียน
วันที่ปันผล
จำนวนเงิน(บาท)
ไม่มีประวัติการปันผล
FINNOMENA MONEY