ค้นหาจากรหัสกองทุน

UOBSAS100

เปรียบเทียบกองทุน

กองทุนเปิด ยูโอบี สมาร์ท แอคทีฟ เซท 100

Performance

(UOBSAS100)

กองนี้
เฉลี่ยในกลุ่ม
3M
5.81%ดี
5.56%
6M
23.40%ดี
24.67%
1Y
19.28%ดี
22.05%
3Y (annualized)
-4.19%
5Y (annualized)
3.63%
10Y (annualized)
6.23%ดี
5.86%
กองนี้
เฉลี่ยในกลุ่ม
3M
--
-
6M
--
-
3Y (annualized)
20.37%ดี
21.73%
5Y (annualized)
16.67%ดี
17.52%
10Y (annualized)
16.54%

07 พ.ค. 64

* ข้อมูลการจัดอันดับ Performance และ Standard Deviation ยึดจากสมาคมบริษัทจัดการลงทุนโดย

ดีที่สุด= อยู่ในช่วงเปอร์เซ็นไทล์ 1-5
ดีมาก= อยู่ในช่วงเปอร์เซ็นไทล์ 5-25
ดี= อยู่ในช่วงเปอร์เซ็นไทล์ 25-50

* ข้อมูลที่แสดงทั้งหมดมาจากแหล่งข้อมูลที่น่าเชื่อถือ เช่น มอร์นิ่งสตาร์ หรือ เว็บไซต์ของบริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน เป็นต้น อย่างไรก็ตาม ฟินโนมีนาไม่รับรองถึงความถูกต้องสมบูรณ์ของข้อมูลดังกล่าว

ประวัติการปันผล

วันที่ปิดสมุดทะเบียน
วันที่ปันผล
จำนวนเงิน(บาท)
ไม่มีประวัติการปันผล
FINNOMENA MONEY