ค้นหาจากรหัสกองทุน

UOBSDF

เปรียบเทียบกองทุน

กองทุนเปิด ยูโอบี สมาร์ท ดิวิเดนด์-โฟกัส อิควิตี้ ฟันด์

Performance

(UOBSDF)

กองนี้
เฉลี่ยในกลุ่ม
3M
8.64%ดี
7.08%
6M
13.92%ดี
11.66%
3Y (annualized)
-4.12%ดี
-5.04%
5Y (annualized)
3.87%ดี
3.26%
10Y (annualized)
6.23%
กองนี้
เฉลี่ยในกลุ่ม
3M
--
-
6M
--
-
1Y
29.22%ดี
30.00%
3Y (annualized)
18.66%ดี
19.23%
5Y (annualized)
15.45%ดี
16.32%
10Y (annualized)
16.20%

25 ก.พ. 64

* ข้อมูลการจัดอันดับ Performance และ Standard Deviation ยึดจากสมาคมบริษัทจัดการลงทุนโดย

ดีที่สุด= อยู่ในช่วงเปอร์เซ็นไทล์ 1-5
ดีมาก= อยู่ในช่วงเปอร์เซ็นไทล์ 5-25
ดี= อยู่ในช่วงเปอร์เซ็นไทล์ 25-50

* ข้อมูลที่แสดงทั้งหมดมาจากแหล่งข้อมูลที่น่าเชื่อถือ เช่น มอร์นิ่งสตาร์ หรือ เว็บไซต์ของบริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน เป็นต้น อย่างไรก็ตาม ฟินโนมีนาไม่รับรองถึงความถูกต้องสมบูรณ์ของข้อมูลดังกล่าว

ประวัติการปันผล

วันที่ปิดสมุดทะเบียน
วันที่ปันผล
จำนวนเงิน(บาท)
ไม่มีประวัติการปันผล
FINNOMENA MONEY