ค้นหาจากรหัสกองทุน

V-RMF-A

เปรียบเทียบกองทุน

กองทุนเปิด หุ้นคุณค่า เพื่อการเลี้ยงชีพ หน่วยลงทุนชนิดทั่วไป

ค่าที่แสดงไม่รวมมูลค่าเงินปันผล

ผลตอบแทน
8.42%
3M
2.57%
6M
35.39%
1Y
ดูทั้งหมด

รายละเอียดกองทุน

หนังสือชี้ชวน
บลจ
ONEAM
ประเภทกอง
Equity General
ค่าความเสี่ยง
6 - กองทุนรวมตราสารทุน
Feeder Fund
-
นโยบายค่าเงิน
-
นโยบายการจ่ายปันผล
ไม่จ่าย
ค่าธรรมเนียมขาย
-
ค่าธรรมเนียมรับซื้อคืน
-
ค่าใช้จ่ายกองทุนรวม
-
ลงทุนครั้งแรกขั้นต่ำ
1 บาท
ลงทุนครั้งต่อไปขั้นต่ำ
1 บาท
วันที่จดทะเบียนกองทุน
25 ธ.ค. 44
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ
710,919,253.99 บาท