ค้นหาจากรหัสกองทุน

VFOCUS-D

เปรียบเทียบกองทุน

กองทุนเปิด ไทย แวลู โฟกัส อิควิตี้ ปันผล

ค่าที่แสดงไม่รวมมูลค่าเงินปันผล

ผลตอบแทน
19.21%
3M
7.07%
6M
-10.82%
1Y
ดูทั้งหมด

รายละเอียดกองทุน

หนังสือชี้ชวน
บลจ
UOBAM
ประเภทกอง
Equity General
ค่าความเสี่ยง
6 - กองทุนรวมตราสารทุน
Feeder Fund
-
นโยบายค่าเงิน
-
นโยบายการจ่ายปันผล
จ่าย
ค่าธรรมเนียมขาย
-
ค่าธรรมเนียมรับซื้อคืน
-
ค่าใช้จ่ายกองทุนรวม
-
ลงทุนครั้งแรกขั้นต่ำ
-
ลงทุนครั้งต่อไปขั้นต่ำ
-
วันที่จดทะเบียนกองทุน
Sep 7, 12
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ
1,746,011,100.47 บาท
FINNOMENA MONEY