ค้นหาจากรหัสกองทุน

VFOCUS-D

เปรียบเทียบกองทุน

กองทุนเปิด ไทย แวลู โฟกัส อิควิตี้ ปันผล

Performance

(VFOCUS-D)

กองนี้
เฉลี่ยในกลุ่ม
6M
13.21%ดี
11.66%
3Y (annualized)
-5.04%
5Y (annualized)
3.26%
10Y (annualized)
--
6.23%
กองนี้
เฉลี่ยในกลุ่ม
3M
--
-
6M
--
-
1Y
30.00%
3Y (annualized)
19.23%
5Y (annualized)
16.32%
10Y (annualized)
--
16.20%

25 ก.พ. 64

* ข้อมูลการจัดอันดับ Performance และ Standard Deviation ยึดจากสมาคมบริษัทจัดการลงทุนโดย

ดีที่สุด= อยู่ในช่วงเปอร์เซ็นไทล์ 1-5
ดีมาก= อยู่ในช่วงเปอร์เซ็นไทล์ 5-25
ดี= อยู่ในช่วงเปอร์เซ็นไทล์ 25-50

* ข้อมูลที่แสดงทั้งหมดมาจากแหล่งข้อมูลที่น่าเชื่อถือ เช่น มอร์นิ่งสตาร์ หรือ เว็บไซต์ของบริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน เป็นต้น อย่างไรก็ตาม ฟินโนมีนาไม่รับรองถึงความถูกต้องสมบูรณ์ของข้อมูลดังกล่าว

ประวัติการปันผล

วันที่ปิดสมุดทะเบียน
วันที่ปันผล
จำนวนเงิน(บาท)
ไม่มีประวัติการปันผล
FINNOMENA MONEY