ค้นหาจากรหัสกองทุน
SCBS&P500
SCBBLN
SCBROBOA
SCBDIGI
SCBPGF
SCBGEESGA
SCBCHA
SCBINDIA
3M
6M
1Y
3Y
5Y
10Y

ผลตอบแทน

การปันผลล่าสุด

วันที่ปันผล
วันที่ปันผล
จำนวนเงิน(บาท)
จำนวนเงิน(บาท)