ค้นหาจากรหัสกองทุน
กรุณารอสักครู่
SCBS&P500
SCBBLN
SCBROBOA
SCBDIGI
SCBPGF
SCBGEESGA
SCBCHA
SCBINDIA
หนังสือชี้ชวน
บลจ
ประเภทกอง
ค่าความเสี่ยง
Feeder Fund
นโยบายค่าเงิน
นโยบายการจ่ายปันผล
ค่าธรรมเนียมขาย
ค่าธรรมเนียมรับซื้อคืน
ค่าใช้จ่ายกองทุนรวม
ลงทุนครั้งแรกขั้นต่ำ
ลงทุนครั้งต่อไปขั้นต่ำ
วันที่จดทะเบียนกองทุน
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ
Finnomena 3D Diagram
  
SCBS&P500
  
SCBBLN
  
SCBROBOA
  
SCBDIGI
  
SCBPGF
  
SCBGEESGA
  
SCBCHA
  
SCBINDIA

เส้นประ คือ ค่าเฉลี่ย