FundTalk Contrarian Portfolio Update

FundTalk Contrarian Portfolio Update แนะนำเข้าลงทุนใน MEGA10-A คาดตลาดสหรัฐฯ กลับมา Outperform และแนะนำกองทุน TISCOAI หลังความกังวลปัญหาเงินเฟ้อคลี่คลาย

มุมมองทิศทางตลาดลงทุนโลก เดือนพฤษภาคม 2567

  • คาดดัชนีหุ้นโลก MSCI ACWI นำโดย S&P 500 กลับมาทำ All-time-high ได้อีกครั้งในไตรมาส 2
  • คาดราคาน้ำมันหยุดเทรนด์ขาขึ้น จากการที่สหรัฐฯกลับมาผลิตน้ำมันได้จำนวนมาก โดยตัวเลข Crude Inventory ประกาศออกมาเพิ่มขึ้น 7.3 ล้านบาร์เรล สูงกว่าที่คาด และโอกาสที่สหรัฐฯจะลงมือ Sanction กีดกันการส่งออกของอิหร่านมีน้อย ทำให้แรงกดดันเงินเฟ้อลดลง 
  • คาด Bond Yield สหรัฐฯ ไม่พุ่งขึ้นต่อ หลัง price-in การขึ้นดอกเบี้ยเหลือ 0.25% และ ธนาคารกลางสหรัฐฯ (Fed) ชี้ชัดว่าไม่มีแผนที่จะขึ้นดอกเบี้ยเร็ว ๆ นี้ รวมถึงการลดขนาด QT
  • คาดค่าเงินดอลลาร์หยุดแนวโน้มแข็งค่า เนื่องจาก Bond Yield ทำจุดสูงสุดแล้ว ส่งผลให้เงินบาทลดแรงกดดันในระยะสั้น 
  • คาดหุ้นโลกสไตล์เติบโตกลับมา Outperform โดยเฉพาะ AI Theme โดยผู้ชนะในอุตสาหกรรมนี้ คือเจ้าของทรัพย์สินทางปัญญา, ผู้ผลิตชิป และ Cloud Provider ขณะที่หุ้นพลังงาน และหุ้นสไตล์ Value จะเข้าสู่ช่วง Underperform
  • คาดตลาดหุ้นจีน ทำผลงานดีต่อเนื่อง จากการกระตุ้นเศรษฐกิจทั้งการเงิน การคลัง และการลงทุน
  • คาดตลาดหุ้นไทย Underperform ต่อเนื่อง จากตัวเลขเศรษฐกิจที่แย่ลง และไม่มีปัจจัยกระตุ้นใหม่ 

FundTalk จึงแนะนำปรับพอร์ต ดังนี้

FundTalk Contrarian Portfolio Update

สัดส่วนการลงทุนใหม่ใน FundTalk Contrarian Portfolio
Source: Finnomena Funds as of 03/05/2024

เข้าลงทุน TISCOAI

FundTalk คาดว่าความกังวลปัญหาเงินเฟ้อคลี่คลาย เนื่องจากน้ำมันลง จึงแนะนำลงทุนในกองทุน AI Growth Theme อย่างกองทุน TISCOAI ซึ่งลงทุนในกองทุน Xtrackers AI and Big Data

กองทุนดังกล่าวลงทุนในกลุ่มประเทศพัฒนาแล้ว และกลุ่มประเทศตลาดเกิดใหม่ที่ดำเนินธุรกิจหลักเกี่ยวข้องกับปัญญาประดิษฐ์ (Artificial Intelligence) การประมวลผลข้อมูล (Data Processing) และความปลอดภัยของข้อมูล (Data Security) โดยกองทุนได้คัดเลือกหุ้นที่มีสิทธิบัตรด้าน AI ถึง 88 บริษัทจาก 1,853 บริษัทในดัชนี Nasdaq และเน้นลงทุนในหุ้นขนาดใหญ่มากกว่าหุ้น Growth ส่งผลให้ผลตอบแทนในช่วงที่ผ่านมาโดดเด่น

FundTalk Contrarian Portfolio Update

หุ้น 10 ตัวแรกในพอร์ตการลงทุน Xtrackers AI and Big Data
Source: Xtrackers AI and Big Data Factsheet as of 28/03/2024

หุ้น 10 ตัวแรกในกองทุน Xtrackers AI and Big Data ประกอบไปด้วยหุ้นที่เป็นผู้นำในด้าน AI เช่น NVIDIA, Microsoft และ Samsung Electronics

FundTalk Contrarian Portfolio Update

ผลการดำเนินงานกองทุน Xtrackers AI and Big Data
Source: TradingView, Finnomena Funds as of 03/05/2024

นับตั้งแต่หลังโควิด-19 กองทุนสามารถ Outperform ทั้งดัชนี Nasdaq และ S&P 500 ซึ่งตอนนี้ได้ปรับฐานลงมาในระดับนึง นักลงทุนจึงสามารถลงทุนผ่านกองทุนดังกล่าว เพื่อให้ได้ประโยชน์จากราคาที่ได้ปรับฐานลงมา และลงทุนในกลุ่มที่ได้รับประโยชน์จาก AI โดยตรง 

สรุป TISCOAI

เข้าลงทุน MEGA10-A

FundTalk คาดตลาดสหรัฐฯ กลับมา Outperform โดยเฉพาะ Global Brand Mega Cap ที่เป็น Clear Winners จึงแนะนำลงทุนในกองทุน MEGA10-A ซึ่งลงทุนในหุ้นขนาดใหญ่ 10 ตัวของสหรัฐฯ ในหลากหลายอุตสาหกรรม

FundTalk Contrarian Portfolio Update

หุ้น 10 ตัวในกองทุน MEGA10-A
Source: Market Think, Finnomena Funds as of 03/05/2024

กองทุนดังกล่าวลงทุนในบริษัทที่เน้นความเป็นผู้นำในด้านตราสินค้า (Brand Value) จากการจัดอันดับโดยสถาบันจัดอันดับตราสินค้า (Brand) ระดับสากล ที่มีมูลค่าหลักทรัพย์ตามราคาตลาด (Market Capitalization) และมีสภาพคล่องสูงสุด 10 บริษัทแรก เช่น Microsoft Alphabet และ Amazon ซึ่งถือว่ามีการลงทุนในหุ้นที่เป็นผู้ชนะด้าน AI อย่างชัดเจน

FundTalk Contrarian Portfolio Update

ผลการดำเนินงาน 1 ปีที่ผ่านมาของกองทุน MEGA10-A
Source: Finnomena Funds as of 03/05/2024

ผลการดำเนินงาน 1 ปีที่ผ่านมาของกองทุน MEGA10-A ทำผลตอบแทนได้โดดเด่นอยู่ที่ 39.85% และชนะทั้ง S&P 500 และ NASDAQ 

พร้อมกันนี้ แนะนำให้ Take Profit กองทุน KT-ENERGY เนื่องจากสหรัฐฯ กลับมาผลิตน้ำมันได้ในปริมาณมาก ขณะที่การ sanction อิหร่านมีโอกาสเกิดขึ้นน้อย ทําให้ราคานํ้ามันหยุดเป็นเทรนด์ขาขึ้น

และสับเปลี่ยน (Switch) กองทุนตราสารหนี้โลกแบบ Unhedged ได้แก่ KFSINCFX-A และ ABGFIX-A ไปยังกองทุนตราสารหนี้ที่ hedged ได้แก่ KF-CSINCOM หรือ UGIS-N เพราะคาดค่าเงินดอลลาร์ชะลอการแข็งค่า หลัง Fed ชี้ชัดไม่ขึ้นดอกเบี้ยในการประชุมครั้งหน้า

สรุปการปรับสัดส่วน FundTalk Contrarian Portfolio

FundTalk มีคำแนะนำปรับสัดส่วนใน FundTalk Contrarian Portfolio (FTCP) โดยมีสัดส่วนใหม่ดังนี้

FundTalk Contrarian Portfolio Update

สัดส่วนการลงทุนใหม่ใน FundTalk Contrarian Portfolio
Source: Finnomena Funds as of 03/05/202

ดู Fund Fact Sheet กองทุนแนะนำ

 

สามารถศึกษารายละเอียดของกองทุนเพิ่มเติมได้ที่ https://www.finnomena.com/fund/
จัดทำโดยบลป. เดฟินิท สำหรับบลน. ฟินโนมีนา (Finnomena Funds)


คำเตือน: ผู้ลงทุนควรทำความเข้าใจลักษณะสินค้า เงื่อนไขผลตอบแทน และความเสี่ยงก่อนตัดสินใจลงทุน | ผลการดำเนินงานในอดีต และผลการเปรียบเทียบผลการดำเนินงานที่เกี่ยวข้องกับผลิตภัณฑ์ในตลาดทุน มิได้เป็นสิ่งยืนยันถึงผลการดำเนินงานในอนาคต | ผู้ลงทุนอาจมีความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยน เนื่องจากการป้องกันความเสี่ยงขึ้นอยู่กับดุลพินิจของผู้จัดการกองทุน | กองทุนรวมนี้ลงทุนกระจุกตัวในผู้ออกตราสารหรือประเทศใดประเทศหนึ่ง จึงมีความเสี่ยงที่ผู้ลงทุนอาจสูญเสียเงินลงทุนจำนวนมาก ผู้ลงทุนจึงควรพิจารณาการกระจายความเสี่ยงของ พอร์ตการลงทุนโดยรวมของตนเองด้วย | คำแนะนำการลงทุนนี้เป็นไปตามกรอบการพิจารณาของ Finnomena Funds ซึ่งมีเป้าหมายในการสร้างโอกาสรับผลตอบแทนในระยะเวลาตามแต่ละประเภทของพอร์ตเท่านั้น บริษัทมิได้การันตีถึงผลตอบแทนที่จะได้จากคำแนะนำการลงทุนดังกล่าว มีความเสี่ยงที่ผลตอบแทนอาจไม่เป็นไปตามคาดหวัง หรือมีผลขาดทุนได้ | สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมหรือขอรับหนังสือชี้ชวนได้ที่บริษัทหลักทรัพย์นายหน้าซื้อขายหน่วยลงทุน ฟินโนมีนา จำกัด ในช่วงเวลาวันทำการตั้งแต่ 09:00-17:00 น. ที่หมายเลขโทรศัพท์ 02 026 5100 และทาง LINE @FINNOMENAPORT | สำหรับผู้ลงทุนในความดูแลของ Kept by krungsri ติดต่อทีม Kept help center ที่หมายเลขโทรศัพท์ 02 296 6299

10000 FINT