กองทุนรวมตลาดเงิน (Money Market Fund) คืออะไร?

  • เป็นกองทุนรวมที่มีนโยบายการลงทุนในเงินฝาก หรือตราสารหนี้ ทั้งในไทยและต่างประเทศ ที่มีอายุคงเหลือไม่เกิน 1 ปี และมีอายุเฉลี่ยของพอร์ตไม่เกิน 3 เดือน
  • แต่ในบทความนี้ เราจะพูดถึงกองทุนรวมตลาดเงินในประเทศ ดังนั้นนโยบายการลงทุน จะลงทุนแค่ในประเทศไทยเท่านั้น

กองทุนรวมตลาดเงิน (Money Market Fund) เหมาะกับใคร?

  • ผู้ที่ต้องการพักเงินระยะสั้น
  • ผู้ที่ต้องการลงทุนในสินทรัพย์ความเสี่ยงต่ำ
  • ผู้ที่ต้องการสภาพคล่องสูง

ข้อมูลเพิ่มเติมของกองทุนรวมตลาดเงินรายกอง

K-CASH PHATRA MP SCBTMFPLUS-I TLMMF PCASH

สำหรับนักลงทุนที่ต้องการลงทุนในสินทรัพย์เสี่ยงต่ำ เราขอแนะนำพอร์ตใหม่ล่าสุดของ FINNOMENA ชื่อว่า “MONEY PLUS” (รายละเอียดเพิ่มเติม คลิก)

จุดเด่นของพอร์ต MONEY PLUS

  1. เหมาะสำหรับการพักเงิน รอจังหวะลงทุน และยังอาจได้ผลตอบแทนที่ใกล้เคียงหรือมากกว่าเงินฝากประจำ*
  2. ผลตอบแทนที่ได้รับเป็นผลตอบแทนจริง ไม่ถูกหักภาษีเพิ่มเติม
  3. ถอนได้ทุกวัน ไม่ต้องรอรอบดอกเบี้ยแบบเงินฝากประจำ โดยผู้ถอนจะได้รับเงินในวันทำการถัดไป

*เทียบอัตราดอกเบี้ยเงินฝากประจำ 12 เดือนเฉลี่ยสำหรับบุคคลธรรมดาของธนาคารพาณิชย์ 4 ธนาคารใหญ่ ก่อนหักภาษี ณ วันที่ 2020-03-18


คำเตือน

  • ผู้ลงทุนควรศึกษาข้อมูลสำคัญของกองทุนโดยเฉพาะนโยบายกองทุน ความเสี่ยง และผลการดำเนินงานของกองทุน โดยสามารถขอข้อมูลจากผู้แนะนำก่อนตัดสินใจลงทุน
  • ผลการดำเนินงานในอดีต / ผลการเปรียบเทียบผลการดำเนินงานที่เกี่ยวข้องกับผลิตภัณฑ์ในตลาดทุน มิได้เป็นสิ่งยืนยันถึงผลการดำเนินงานในอนาคต