ความกังวลของนักลงทุนจาก COVID-19 ทำให้เกิดแรงเทขายตราสารหนี้อย่างหนัก ส่งผลให้เกิดการขาดสภาพคล่อง ธนาคารแห่งประเทศไทย และสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) จึงได้ออกมาตรการเพื่อเสริมสภาพคล่องในตลาดตราสารหนี้ในไทย ซึ่งเป็นโอกาสดีสำหรับนักลงทุนที่ต้องการลงทุนในสินทรัพย์เสี่ยงต่ำ และสภาพคล่องสูง และด้วยเหตุผลทั้งหมด เป็นที่มาของพอร์ต MONEY PLUS ที่เกิดขึ้นมาในช่วงนี้ เรามาทำความรู้จักกับพอร์ตนี้กัน

พอร์ตพักเงินระยะสั้นที่ดี ควรเป็นอย่างไร?

 • ผล ถอนได้ทุกวัน รับเงินวันทำการถัดไป (T+1)
 • ได้รับผลตอบแทนใกล้เคียง หรือ สูงกว่าเงินฝากประจำ
 • รับผลตอบแทนทุกวัน ไม่ต้องรอรอบดอกเบี้ยแบบเงินฝาก

พอร์ต MONEY PLUS คืออะไร?

MONEY PLUS คือ พอร์ตการลงทุนในกองทุนรวมความเสี่ยงต่ำ อย่างกองทุนรวมตราสารหนี้ระยะสั้นในประเทศ ที่เน้นลงทุนในพันธบัตรรัฐบาลไม่ต่ำกว่า 80% ถูกออกแบบมาเพื่อนักลงทุนที่ต้องการ “พักเงิน ลดความเสี่ยง” จากสถานการณ์ความผันผวนของตลาดหุ้นทั่วโลก โดยคาดหวังผลตอบแทนที่สูงกว่าเงินฝากประจำ*

*อัตราดอกเบี้ยเงินฝากประจำ 12 เดือนเฉลี่ยสำหรับบุคคลธรรมดาของธนาคารพาณิชย์ 4 ธนาคารใหญ่ ก่อนหักภาษี ข้อมูล ณ วันที่ 2020-03-18

ทำไมพอร์ต MONEY PLUS ถึงควรลงทุนในช่วงนี้?

จากปัญหาการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัส COVID-19 ทำให้ตลาดหุ้นทั่วโลกเกิดความผันผวน ความกังวลของนักลงทุนจากเหตุการณ์นี้ ทำให้แม้แต่ตลาดตราสารหนี้เองก็เกิดแรงเทขายตราสารหนี้ในประเทศไทยไปกว่า 106,000 ล้านบาทนับตั้งแต่ต้นปี ซึ่งส่งผลต่อสภาพคล่องของตลาดตราสารหนี้ในไทย

จากปัญหานี้ทำให้ธนาคารแห่งประเทศไทยออกมาตรการรับมือกับปัญหาสภาพคล่อง โดยมีการอัดฉีดเงินเพื่อเสริมสภาพคล่องของตลาดตราสารหนี้ไทยไปกว่า 100,000 ล้านบาท ในช่วงวันที่ 13-19 มีนาคม 2563 ที่ผ่านมา

ในส่วนของสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) ก็มีมาตรการจัดตั้งกองทุนเสริมสภาพคล่องตลาดตราสารหนี้ไทยเช่นกัน ด้วยวงเงิน 70,000 – 100,000 ล้านบาท ซึ่งเป็นผลดีต่อกองทุนรวมตราสารหนี้ระยะสั้นที่เน้นลงทุนในพันธบัตรรัฐบาล จึงเป็นโอกาสดีสำหรับนักลงทุนที่ต้องการลงทุนในสินทรัพย์เสี่ยงต่ำ และสภาพคล่องสูง และด้วยเหตุผลทั้งหมด เป็นที่มาของพอร์ต MONEY PLUS ที่เกิดขึ้นมาในช่วงนี้

หลักเกณฑ์ในการคัดเลือกกองทุนเข้าพอร์ต MONEY PLUS

 • อัตราผลตอบแทนรายสัปดาห์ไม่ติดลบ
 • กองทุนตราสารหนี้คุณภาพดี และมีอายุตราสารสั้น
  • Short Term Government Bond อายุเฉลี่ย 1.0-1.5 ปี
  • Money Market Government Bond อายุเฉลี่ยไม่เกิน 1 ปี
 • มีสัดส่วนการลงทุนในพันธบัตรรัฐบาล ไม่น้อยกว่า 80%
 • Size กองมากกว่า 10,000 ล้านบาทขึ้นไป
 • ผลตอบแทนสูงกว่าเงินฝากประจำ*

*อัตราดอกเบี้ยเงินฝากประจำ 12 เดือนเฉลี่ยสำหรับบุคคลธรรมดาของธนาคารพาณิชย์ 4 ธนาคารใหญ่ ก่อนหักภาษี ข้อมูล ณ วันที่ 2020-03-18

MONEY PLUS ลงทุนในอะไรบ้าง?

กองทุนที่ FINNOMENA แนะนำในพอร์ต MONEY PLUS ประกอบด้วย 2 กองทุน

 1. K-CASH สัดส่วน 50%
 2. PHATRA MP สัดส่วน 50%

เนื่องจากเป็นกองทุนที่ลงทุนในพันธบัตรรัฐบาลมากกว่า 80% มีสภาพคล่องสูง และเข้าเกณฑ์การสนับสนุนสภาพคล่องของ ธปท. และ ก.ล.ต. อีกด้วย

PERFORMANCE

ที่มา : finnomena.com/fund ณ วันที่ 1 เมษายน 2563

ผลตอบแทนย้อนหลัง 1 ปี ของกองทุน K-CASH อยู่ที่ 1.39% และกองทุน PHATRA MP อยู่ที่ 1.36% ซึ่งอยู่ในเกณฑ์ “ดีที่สุด” หมายความว่า ในการจัดอันดับกองทุนประเภทเดียวกัน 100 อันดับ 

ซึ่งกองทุน K-CASH และ PHATRA MP จัดอยู่ในลำดับที่ 1-5 จาก 100 กองทุน หรือ Percentile ที่ 1-5 นั่นเอง และทำผลตอบแทนได้ดีเมื่อเทียบกับค่าเฉลี่ยในกลุ่มในทุกช่วงเวลา

FINNOMENA 3D Diagram

ที่มา : finnomena.com/fund ณ วันที่ 1 เมษายน 2563

3D Diagram แสดงถึงข้อมูล 3 ด้าน คือ Past Performace (ผลตอบแทนของกองทุน), Risk Adjusted Return (ผลตอบแทนเมื่อเทียบกับความเสี่ยง), และ Maximum Drawdown (โอกาสที่จะขาดทุนสูงสุด)

“ยิ่งพื้นที่ในสามเหลี่ยมมาก ยิ่งเป็นกองทุนที่ดี”

กองทุน K-CASH และ PHATRA MP มี 3D Diagram ขนาดใหญ่และโดดเด่นทั้ง 3 ด้าน และมี Maximum Drawdown ปานกลาง เหมาะสมกับภาวะการลงทุนในปัจจุบัน

สัดส่วนการลงทุน

ที่มา : Fund Fact Sheet จาก https://www.kasikornasset.com/ ณ วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2563

ที่มา : Fund Fact Sheet จาก http://www.phatraasset.com/ ณ วันที่ 30 ธันวาคม 2562

สัดส่วนหลักที่กองทุน K-CASH และ PHATRA MP ถือคือพันธบัตรรัฐบาล ซึ่งถืออยู่ที่ 88.72% และ 87.39% ตามลำดับ เป็นสัดส่วนที่มากกว่า 80% ของสินทรัพย์ทั้งหมด เพื่อเน้นความปลอดภัยและมีสภาพคล่องสูง

ขนาดกองทุนรวม

ที่มา : finnomena.com/fund ณ วันที่ 1 เมษายน 2563

ณ วันที่ 1 เมษายน 2563 กองทุน K-CASH มีมูลค่าทรัพย์สินสุทธิประมาณ 40,000 ล้านบาท โดยตั้งแต่ต้นปี (YTD) มีเงินไหลเข้ากองทุนประมาณ 28 ล้านบาท และกองทุน PHATRA MP มีมูลค่าทรัพย์สินสุทธิประมาณ 13,000 ล้านบาท โดยตั้งแต่ต้นปี (YTD) มีเงินไหลเข้ากองทุนประมาณ 5.8 ล้านบาท แสดงให้เห็นถึงขนาดกองทุนที่ใหญ่ และมีเงินทุนไหลเข้าอย่างต่อเนื่อง

MONEY PLUS เหมาะกับใคร

 • ผู้ที่ต้องการพักเงิน หลบภัยจากวิกฤต เพื่อรอจังหวะขาขึ้นรอบใหม่
 • ผู้ที่ต้องการผลตอบแทนใกล้เคียงหรือมากกว่าเงินฝากประจำ
 • ผู้ที่ต้องการลงทุนในสินทรัพย์ความเสี่ยงต่ำมาก
 • ผู้ที่ต้องการเก็บเงินสำรองเผื่อฉุกเฉิน

อยากลงทุนใน MONEY PLUS ต้องทำอย่างไร

รายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับพอร์ต MONEY PLUS : https://www.finnomena.com/money-plus/

 • สำหรับลูกค้าที่ลงทุนกับ FINNOMENA อยู่แล้ว สามารถสร้างแผนเพิ่มในระบบเพื่อลงทุนได้ในวันรุ่งขึ้น
 • สำหรับลูกค้าใหม่ สามารถเปิดบัญชีกองทุนรวมออนไลน์ผ่านแอปพลิเคชัน FINNOMENA ได้ โหลดแอปฯ ได้ทั้งระบบ Android และ iOS

ขั้นตอนการเปิดบัญชี : https://www.finnomena.com/z-admin/open-account/

ช่องทางในการติดต่อสื่อสาร

ทาง LINE Official Account ค้นหาไอดี @FINNOMENAPORT เพื่อพูดคุยกับทีม Investment Advisor


คำเตือน

ผู้ลงทุนควรศึกษาข้อมูลสำคัญของกองทุนโดยเฉพาะนโยบายกองทุน ความเสี่ยง และผลการดำเนินงานของกองทุน โดยสามารถขอข้อมูลจากผู้แนะนำก่อนตัดสินใจลงทุน |  ผลการดำเนินงานในอดีต และผลการเปรียบเทียบผลการดำเนินงานที่เกี่ยวข้องกับผลิตภัณฑ์ในตลาดทุน มิได้เป็นสิ่งยืนยันถึงผลการดำเนินงานในอนาคต | ผู้ลงทุนอาจมีความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยน เนื่องจากการป้องกันความเสี่ยงขึ้นอยู่กับดุลพินิจของผู้จัดการกองทุน

คู่มือเลือกกองทุน SSF RMF อย่างไรให้ประสบความสำเร็จ