แจ้งเตือน

เพราะการลงทุนไม่ใช่การวิ่งระยะสั้น หาจุดสมดุลให้พอร์ตเพื่อผลตอบแทนที่สม่ำเสมอไปกับ

KASSET: Global Perspective Portfolio

Created by:

Kasikorn Asset Management

KASSET Global Perspective Portfolio

ที่มาของการสร้างพอร์ต

เพราะการลงทุนไม่ใช่การวิ่งระยะสั้น แต่เป็นการวิ่งมาราธอน ผลตอบแทนที่สม่ำเสมอ จะทำให้ผลตอบแทนทบต้นใน Portfolio เพิ่มพูนและงอกเงย KAsset แนะนำให้หาจุดสมดุลในการจัดพอร์ต เป็นการลงทุนแบบ Multi-Asset Portfolio ที่มีการผสมผสานในหลากหลายสินทรัพย์ทั่วโลก จะเป็นวิธีที่ช่วยจำกัดความเสี่ยง และจะทำให้ผลตอบแทนสม่ำเสมอ ซึ่งจะเป็นพอร์ตการลงทุนที่ตอบโจทย์ในทุกสภาวะตลาด

จุดเด่นและกลยุทธ์

อัปเดตสถานการณ์และสัดส่วนพอร์ตล่าสุดจาก บลจ.

เพราะการลงทุนไม่ใช่การวิ่งระยะสั้น หาจุดสมดุลให้พอร์ตเพื่อผลตอบแทนที่สม่ำเสมอไปกับ KASSET : Global Perspective Portfolio
(คลิกเพื่อดูภาพใหญ่) ที่มา: KAsset Global Perspective Portfolio Presentation, ข้อมูล ณ เดือนกุมภาพันธ์ 2567

ความถี่การวิเคราะห์ของข้อมูล / เขียนบทความ

อย่างน้อยทุก 3 เดือน

วัตถุประสงค์หลักของการจัดพอร์ตการลงทุน

การจัดพอร์ตเพื่อให้มีการกระจายความเสี่ยงในหลากหลายสินทรัพย์ โดยมีจุดมุ่งหมายให้มีน้ำหนักการลงทุนในหุ้นมากกว่า 60% และลงทุนในตราสารหนี้, สินทรัพย์ทางเลือกในสัดส่วนที่เหลือที่มีความยืดหยุ่น ให้สอดคล้องกับการลงทุนในระยะยาว (Core) ขณะเดียวกันก็สามารถแสวงหาผลตอบแทนเพิ่มให้ระยะสั้นได้ (Satellite)

การลงทุนแบบ Core Portfolio 80% ลงทุนระยะยาว มุ่งเน้นให้สร้างผลตอบแทนเท่ากับหุ้นโลกและสม่ำเสมอ เน้นกระจายการลงทุนในหลากหลายสินทรัพย์

การลงทุนแบบ Satelite 20% เน้นสินทรัพย์ที่เป็นทิศทางขาขึ้น ซึ่งจะทำหน้าที่เป็น 2 ส่วน คือ

 • ส่วนที่ 1 จะเป็นตัวช่วยกระจายความเสี่ยง ซึ่งเป็นส่วนเสริมที่มาช่วยลดความผันผวน (Diversifying) – ลดความเสี่ยงให้กับพอร์ต โดยเน้นกองทุนที่มีความสัมพันธ์กับ Core Port ค่อนข้างต่ำ
 • ส่วนที่ 2 จะเป็นส่วนเสริมที่มาช่วยเพิ่มผลตอบแทนของพอร์ต (Return Seeking) – เน้นการจับจังหวะตลาด เพื่อหาผลตอบแทนระยะสั้น ซึ่งการลงทุนระยะสั้นถึงกลาง คาดหวังการทำกำไรที่ให้ผลตอบแทนเป็นไปตามเป้าหมาย หรือกระจายความเสี่ยง เป็นการ “หาจังหวะทำกำไรในตลาดขาขึ้น ขณะเดียวกันก็ลดความผันผวนในช่วงตลาดขาลง”

สินทรัพย์ที่เลือกลงทุน

Global Perspective Portfolio แบ่งสัดส่วนการลงทุนแบบ Core Port เป็น 80% และ Satellite port เป็น 20% โดยจะลงทุนในกองทุนหุ้น ตราสารหนี้ และสินทรัพย์ทางเลือก

สัดส่วนพอร์ตการลงทุน

เพราะการลงทุนไม่ใช่การวิ่งระยะสั้น หาจุดสมดุลให้พอร์ตเพื่อผลตอบแทนที่สม่ำเสมอไปกับ KASSET : Global Perspective Portfolio
(คลิกเพื่อดูภาพใหญ่) ภาพแสดงสัดส่วนสินทรัพย์ในพอร์ตการลงทุน KASSET Global Perspective Portfolio ที่มา: KAsset ข้อมูล ณ เดือนกุมภาพันธ์ 2567
เพราะการลงทุนไม่ใช่การวิ่งระยะสั้น หาจุดสมดุลให้พอร์ตเพื่อผลตอบแทนที่สม่ำเสมอไปกับ KASSET : Global Perspective Portfolio
(คลิกเพื่อดูภาพใหญ่) ภาพแสดงสัดส่วนสินทรัพย์ในพอร์ตการลงทุน KASSET Global Perspective Portfolio ที่มา: KAsset ข้อมูล ณ เดือนกุมภาพันธ์ 2567

หลักเกณฑ์การคัดเลือกสินทรัพย์

เพราะการลงทุนไม่ใช่การวิ่งระยะสั้น หาจุดสมดุลให้พอร์ตเพื่อผลตอบแทนที่สม่ำเสมอไปกับ KASSET : Global Perspective Portfolio
(คลิกเพื่อดูภาพใหญ่) ที่มา: KAsset Global Perspective Portfolio Presentation, ข้อมูล ณ เดือนกุมภาพันธ์ 2567

หลักเกณฑ์การคัดเลือกกองทุน

พอร์ตการลงทุนนี้เหมาะสมกับใคร

ปรับพอร์ตการลงทุนอย่างไร

สาเหตุในการปรับพอร์ตการลงทุน

ความถี่ในการปรับพอร์ตการลงทุน

ผลการทดสอบย้อนหลัง (Back Test)

เพราะการลงทุนไม่ใช่การวิ่งระยะสั้น หาจุดสมดุลให้พอร์ตเพื่อผลตอบแทนที่สม่ำเสมอไปกับ KASSET : Global Perspective Portfolio
(คลิกเพื่อดูภาพใหญ่) ภาพแสดงผลการทดสอบย้อนหลัง (Back Test) พอร์ตการลงทุน KASSET Global Perspective Portfolio ที่มา: KAsset ข้อมูล ณ วันที่ 5 ก.พ. 2567

มุมมองการลงทุนในปัจจุบัน

ครั้งแรกในประเทศไทยที่ KAsset จับมือ J.P. Morgan Asset Management (JPMAM) เพื่อสร้างความร่วมมือเชิงกลยุทธ์ในการพัฒนาผลิตภัณฑ์และบริการ รวมถึงนวัตกรรมด้านการลงทุน

โดยมุ่งเน้นการพัฒนาขีดความสามารถในการคัดเลือกและจัดสรรสินทรัพย์ทั่วโลก เพื่อยกระดับการลงทุนของไทย พร้อมสร้างความเข้าใจเชิงลึกให้กับผู้ลงทุนไทยเพื่อลดความผันผวนของพอร์ตการลงทุน

สรุปมุมมองการลงทุน และการจัดพอร์ตการลงทุนในปี 2024 ถึงเวลาลงทุนแล้ว

 • เศรษฐกิจโลกในปี 2024 มีแนวโน้มจะชะลอตัวลงจากปี 2023 โดยที่เศรษฐกิจสหรัฐฯ ที่เริ่มเห็นสัญญาณที่บ่งชี้ว่า ภาคผู้บริโภคกำลังเผชิญกับความท้าทายจากผลกระทบของอัตราดอกเบี้ยที่สูง
 • ในขณะเดียวกัน การเติบโตของเศรษฐกิจยุโรปกำลังชะลอตัวลงอย่างชัดเจน ซึ่งเป็นผลจากอัตราดอกเบี้ยที่สูง และในทำนองเดียวกัน การฟื้นตัวของเศรษฐกิจจีนยังคงได้รับผลกระทบจากปัญหาจากภาคอสังหาริมทรัพย์
 • เศรษฐกิจญี่ปุ่น ยังคงต้องจับตาการเจรจาค่าจ้าง และเงินเฟ้อ แต่การปรับเปลี่ยนนโยบายการเงินอาจจะไม่ได้เกิดขึ้นเร็วอย่างที่ตลาดคาดหวัง
 • เศรษฐกิจไทยมีแนวโน้มเติบโตเร่งตัวขึ้นจากการท่องเที่ยวและการบริโภคที่ยังโตต่อเนื่อง การส่งออกและการใช้จ่าย ภาครัฐที่กลับมาขยายตัว ส่งผลให้ผลประกอบการบริษัทจดทะเบียนกลับมาขยายตัวได้ และ Valuation ในปัจจุบัน ที่ซื้อขายต่ำกว่าค่าเฉลี่ยในอดีตซึ่งสะท้อนความกังวลจากปัจจัยต่าง ๆ ที่เกิดขึ้นในปี 2022 ไปเป็นส่วนใหญ่แล้ว
 • จุดสำคัญคือ การลดดอกเบี้ยของเฟดในปี 2024 นำมาซึ่งสินทรัพย์ที่น่าจะให้ผลตอบแทนที่น่าสนใจ ได้แก่ พันธบัตรรัฐบาลระยะเวลายาว และหุ้นที่จ่ายเงินปันผลสูง ซึ่งจะช่วยสร้างกระแสเงินสดให้กับนักลงทุน

นัยต่อการลงทุน

 • KAsset มองว่า ตัวกำหนดทิศทางเศรษฐกิจ และการลงทุนปี 2024 คือ ความไม่แน่นอนจากความเสี่ยงภูมิรัฐศาสตร์ การดำเนินนโยบายที่อาจผิดพลาด และความผันผวนของสภาพอากาศ ดังนั้นการจัดสรรสินทรัพย์อย่างรอบคอบ และ กระจายความเสี่ยงจะช่วยให้นักลงทุนสามารถสร้างผลตอบแทนได้ ไม่ว่าจะผ่านการลงทุนในสินทรัพย์ที่สร้างกระแสเงินสด (Income) หรือการลงทุนในธุรกิจที่ได้ประโยชน์จากการเปลี่ยนแปลงเชิงโครงสร้างต่าง ๆ บวกกับการบริหารความเสี่ยงไปพร้อมกัน
 • เมื่อเฟดหยุดการขึ้นดอกเบี้ยจะส่งผลให้นักลงทุนหันมาสนใจลงทุนในกลุ่มสินทรัพย์ประเภท Long -Duration อย่างพันธบัตร / หุ้นกู้ที่มีอายุเฉลี่ยระยะยาว หุ้นปันผลสูง และทองคำ
 • ในส่วนของการลงทุนในตราสารทุน นอกเหนือจากสหรัฐฯตลาดประเทศพัฒนาแล้วอื่น ๆ มีโอกาสรับผลตอบแทนที่ดีเช่นเดียวกัน เนื่องจากมี Valuation อยู่ในระดับต่ำเมื่อเทียบกับในอดีต และมีโอกาสถูกปรับเพิ่มประมาณการกำไรในอนาคต
 • สำหรับตลาดหุ้นเอเชีย เราเชื่อว่าแนวทางการกระจายความเสี่ยงทั่วทั้งภูมิภาคมีความสำคัญในการคว้าโอกาสจาก การฟื้นตัวของเศรษฐกิจในประเทศ นอกจากนี้ ด้วยผลตอบแทนพันธบัตรและอัตราดอกเบี้ยเงินฝากที่มีแนวโน้มลดลงในปี 2024 ทำให้เรามองว่า นักลงทุนจะกลับมาสนใจหุ้นเอเชียที่จ่ายเงินปันผลสูงอีกครั้ง ในด้านการลงทุน แบบ Thematic เรามองว่า ปัญญาประดิษฐ์ (AI) การเปลี่ยนแปลงด้านสภาพภูมิอากาศ และ ESG จะยังเป็นการลงทุนระยะยาวของโลก
เพราะการลงทุนไม่ใช่การวิ่งระยะสั้น หาจุดสมดุลให้พอร์ตเพื่อผลตอบแทนที่สม่ำเสมอไปกับ KASSET : Global Perspective Portfolio
(คลิกเพื่อดูภาพใหญ่) ภาพตารางมุมมองการลงทุนของ KASSET ที่มา: KAsset ข้อมูล ณ เดือนกุมภาพันธ์ 2567

เกี่ยวกับ Kasikorn Asset Management

บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน กสิกรไทย จำกัด เป็นบริษัทในเครือธนาคารกสิกรไทย ที่ได้รับใบอนุญาต ให้ประกอบธุรกิจหลักทรัพย์ ประเภทกิจการจัดการลงทุนจากกระทรวงการคลัง เมื่อวันที่ 18 มีนาคม 2535 ได้รับใบอนุญาตให้ประกอบธุรกิจการจัดการกองทุนสำรองเลี้ยงชีพในเดือนมิถุนายน 2539 และได้รับใบอนุญาตให้ประกอบธุรกิจการจัดการกองทุนส่วนบุคคล ในเดือนมีนาคม 2540

ในปัจจุบัน บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน กสิกรไทย จำกัด เป็นบริษัทจัดการลงทุนที่มีความพร้อมทั้งในด้านการให้บริการ การวิจัย และการจัดการลงทุน โดยดำเนินธุรกิจจัดการกองทุนด้วยบุคลากรที่มีคุณภาพ พร้อมกับ ข้อมูล ข่าวสาร ระบบงานและเทคโนโลยีในการจัดการลงทุนที่ทันสมัย และยึดมั่นในจรรยาบรรณอย่างเคร่งครัด เพื่อรักษาความเป็นบริษัทจัดการลงทุนที่มีคุณภาพตลอดไป

Kasikorn Asset Management

สนใจรับข้อมูลพอร์ตการลงทุนนี้

แนะนำลงทุน: 500,000 บาทขึ้นไป

คำเตือน

ผู้ลงทุนควรศึกษาข้อมูลสำคัญของกองทุนโดยเฉพาะนโยบายกองทุน ความเสี่ยง และผลการดำเนินงานของกองทุน โดยสามารถขอข้อมูลจากผู้แนะนำก่อนตัดสินใจลงทุน |  ผลการดำเนินงานในอดีต และผลการเปรียบเทียบผลการดำเนินงานที่เกี่ยวข้องกับผลิตภัณฑ์ในตลาดทุน มิได้เป็นสิ่งยืนยันถึงผลการดำเนินงานในอนาคต | ผู้ลงทุนอาจมีความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยน เนื่องจากการป้องกันความเสี่ยงขึ้นอยู่กับดุลพินิจของผู้จัดการกองทุน | สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมหรือขอรับหนังสือชี้ชวนได้ที่บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน กสิกรไทย จำกัด หรือ บริษัทหลักทรัพย์นายหน้าซื้อขายหน่วยลงทุน ฟินโนมีนา จำกัด ในช่วงเวลาวันทำการตั้งแต่ 09:00-17:00 น. ที่หมายเลขโทรศัพท์ 02 026 5100 และทาง LINE “@FINNOMENAPORT” | สำหรับผู้ลงทุนในความดูแลของ Kept by krungsri ติดต่อทีม Kept help center ที่หมายเลขโทรศัพท์ 02 296 6299