แจ้งเตือน
MONEY MANAGEMENT
วางแผนการเงินแบบครบทุกขั้นตอน

Step 1

รู้รายรับ-รายจ่าย (Cash Flow Management)

 

 

ดูว่าเรามีรายจ่ายในแต่ละเดือนเท่าไหร่ เพื่อดูต่อว่าในยามจำเป็น เราควรมีเงินสำรองฉุกเฉินไว้เท่าไหร่ ซึ่งเงินสำรองฉุกเฉินนี้มีไว้ใช้ยามฉุกเฉินจริงๆ ภาพที่เห็นได้ชัดที่สุดคือยามขาดรายได้ จะเกิดขึ้นได้เวลาเราเปลี่ยนงานกะทันหัน ยังไม่ได้เริ่มทำงานที่ใหม่ในทันที ก็จะเป็นช่วงที่เงินสำรองฉุกเฉินจะได้ทำงาน ระหว่างรอได้งานใหม่

เงินสำรองฉุกเฉินควรมีเท่าไหร่?

กรณีมีรายได้เข้ามาค่อนข้างสม่ำเสมอ

3-6 เท่า

ของค่าใช้จ่ายรายเดือน

กรณีมีรายได้เข้ามาค่อนข้างสม่ำเสมอ

6-12 เท่า

ของค่าใช้จ่ายรายเดือน

เงินสำรองฉุกเฉินควรเก็บที่ไหน?

เก็บไว้ในสินทรัพย์ที่มีสภาพคล่องสูง นำออกมาใช้ได้ง่าย เช่น เงินฝากออมทรัพย์ 

หรือ

กองทุนรวมตลาดเงิน ที่รอเงินเพียง T+1 หรือ 1 วันทำการ นับจากวันที่ขายเท่านั้นเอง

อ่านบทความเพิ่มเติมเกี่ยวกับเงินสำรองฉุกเฉิน

เลือกอ่านแต่ละขั้นตอนของปิรามิด