Mr.Messenger Call หุ้นอินเดีย

กราฟสัดส่วนการลงทุนของ MSCI India และ China แยกตามรายธุรกิจ

Mr.Messenger Call หุ้นอินเดียSource: Finnomena Funds, MSCI as of 15/02/2024

ล่าสุด MSCI ประกาศเพิ่มน้ำหนักตลาดหุ้นอินเดียในดัชนี MSCI EM Index สู่ระดับ 18.2% ซึ่งจะมีผลวันที่ 29 กุมภาพันธ์นี้ โดยตลาดหุ้นอินเดียมีน้ำหนักในดัชนีเป็นอันดับ 2 รองจากตลาดหุ้นจีนที่มีหนักในดัชนี 25.4% ภายหลังจากการรีวิวน้ำหนักในดัชนีของ MSCI นักวิเคราะห์จาก Nuvama Alternative & Quantitative Research คาดการณ์ว่าจะมีกระแสเงินไหลเข้าตลาดหุ้นอินเดียราว 1.2 พันล้านดอลลาร์สหรัฐฯ 

กราฟน้ำหนักตลาดหุ้นอินเดีย และตลาดหุ้นจีนในดัชนี

Mr.Messenger Call หุ้นอินเดียSource: Reuters, Nuvama, MSCI as of 13/02/2024

แนวโน้มการเติบทางเศรษฐกิจในระยะยาวของอินเดียสูงกว่ากลุ่มประเทศกำลังพัฒนา โดย IMF คาดการณ์ว่า GDP ของอินเดียในปี 2024 จะเติบโต 6.3% ขณะที่กลุ่มประเทศ Emerging and Developing Asia เติบโตเพียง 4.8% ทำให้อินเดียเป็นประเทศที่ได้รับความสนใจจากนักลงทุนต่างชาติในช่วงที่ผ่านมา

กราฟการเติบโตของ GDP อินเดียเทียบกับประเทศตลาดเกิดใหม่ และพัฒนาแล้ว

Mr.Messenger Call หุ้นอินเดียSource: IMF as of 16/02/2024

ในเชิงโครงสร้างประชากรของอินเดียมีแนวโน้มเพิ่มขึ้นต่อเนื่อง โดย IMF คาดการณ์ว่าจำนวนประชากรอินเดียจะเพิ่มขึ้นสู่ 1.5 พันล้านคนในปี 2030 จาก 1.4 พันล้านคนในปี 2020 ขณะที่สัดส่วนวัยทำงาน (อายุ 15-64 ปี) จะเพิ่มขึ้นสู่ 68.9% จากระดับ 67.2% ทำให้ในเชิงโครงสร้างประชากรมีความได้เปรียบกว่าประเทศอื่น ๆ ที่สัดส่วนผู้สูงอายุเพิ่มมากขึ้น

กราฟคาดการณ์ประชากรอินเดียโดย World Bank

Mr.Messenger Call หุ้นอินเดียSource: Finnomena Funds, Macrobond as of 15/02/2024

แม้กิจกรรมทางเศรษฐกิจทั่วโลกจะชะลอตัวลงในช่วงที่ผ่านมา แต่ภาคการผลิตของอินเดียยังขยายตัวได้ดีสวนทางเศรษฐกิจโลก ซึ่งสะท้อนผ่านดัชนี PMI ภาคการผลิตของอินเดียยังอยู่ในแดนขยายตัว (สูงกว่า 50) มาอย่างต่อเนื่อง

กราฟดัชนี PMI ภาคการผลิตและบริการของอินเดีย

Mr.Messenger Call หุ้นอินเดีย Source: Finnomena Funds, Macrobond as of 15/02/2024

ภาคการบริโภคของอินเดียที่แข็งแกร่งอย่างต่อเนื่อง เป็นอีกหนึ่งแรงขับเคลื่อนหลักต่อการเติบโตทางเศรษฐกิจอินเดียในช่วงที่ผ่านมา โดยดัชนีความเชื่อมั่นผู้บริโภคของเดือนอินเดียปรับตัวเพิ่มขึ้นมาอย่างต่อเนื่องนับตั้งแต่ช่วงโควิด-19

กราฟดัชนีความเชื่อมั่นผู้บริโภคของอินเดีย

Mr.Messenger Call หุ้นอินเดียSource: Finnomena Funds, Macrobond as of 15/02/2024

ในแง่ของ Valuation ปฏิเสธไม่ได้ว่า ตลาดหุ้นอินเดียเป็นตลาดที่ Valuation อยู่ในระดับสูงมาตลอด ปัจจุบัน forward 12-m P/E ของดัชนี MSCI India อยู่ที่ 22 เท่า หรือที่ระดับ +1.5 S.D. เทียบกับตัวเองในรอบ 10 ปี แต่มูลค่าที่สูงย่อมแลกมาด้วยการเติบโตที่สูงเช่นกัน โดยข้อมูลจาก Bloomberg consensus คาดการณ์ว่ากำไรของตลาดหุ้นอินเดียจะเติบโต 20.5% และ 14.6% ในปี 2024 และ 2025

กราฟดัชนี, EPS  และ Valuation ของดัชนี MSCI India

Mr.Messenger Call หุ้นอินเดีย

Source: Finnomena Funds, Bloomberg as of 15/02/2024

ตารางคาดการณ์ EPS growth ของดัชนี MSCI India

Mr.Messenger Call หุ้นอินเดียSource: Finnomena Funds, Bloomberg as of 15/02/2024

กราฟเงินลงทุนจากต่างชาติที่ไหลเข้ามาลงทุนในตลาดหุ้นอินเดียเทียบกับตลาดหุ้นจีน

Mr.Messenger Call หุ้นอินเดียSource: Finnomena Funds, Bloomberg as of 15/02/2024

ด้วยศักยภาพการเติบโตทางเศรษฐกิจระดับสูง ทำให้แนวโน้มเม็ดเงินจากต่างชาติไหลเข้าตลาดหุ้นอินเดียหลัง MSCI เพิ่มน้ำหนักตลาดหุ้นอินเดียในการคำนวนดัชนี Mr.Messenger Call จึงแนะนำลงทุนในหุ้นอินเดียผ่านกองทุน B-BHARATA และกองทุน TISCOINA-A

B-BHARATA

กองทุนรวมหุ้นอินเดีย ที่ลงทุนผ่านกองทุน RAMS Investment Unit Trust – India Equities Portfolio Fund II ซึ่งเน้นธุรกิจที่ได้รับประโยชน์จากการเติบโตของอุตสาหกรรมในประเทศอินเดีย และมีน้ำหนักการกระจายการลงทุนไปยังต่างประเทศ เพื่อโอกาสเพิ่มผลตอบแทนมากขึ้น และสิ่งที่ทำให้กองทุนนี้น่าสนใจ ไม่ใช่แค่แนวโน้มเศรษฐกิจที่เติบโตอย่างสดใส แต่หมายรวมถึงอัตราผลตอบแทนที่อยู่ในระดับที่น่าพอใจ ปัจจุบันกองทุน B-BHARATA มีการป้องกันความเสี่ยงด้านอัตราแลกเปลี่ยน 45% ของเงินลงทุน

B-BHARATA Top Holding

Mr.Messenger Call หุ้นอินเดียSource: Fund Fact Sheet ของกองทุนหลัก B-BHARATA as of 30/11/2023

TISCOINA-A

กองทุน TISCOINA-A ลงทุนในหุ้นอินเดียผ่าน 3 กองทุนหลักคือ 

  1. Nomura Funds Ireland plc India Equity Fund ใช้กลยุทธ์การลงทุนแบบ Active Management คัดเลือกหุ้นด้วยวิธี Bottom-up พิจารณาจากพื้นฐานของหุ้นเป็นหลัก ประมาณ 25-30 ตัว จาก Universe ประมาณ 240 ตัว ซึ่งส่วนใหญ่เป็นหุ้นขนาดใหญ่
  2. FSSA Indian Subcontinent Fund ใช้กลยุทธ์การลงทุนแบบ Active Management คัดเลือกหุ้นด้วยวิธี Bottom-up คัดเลือกหุ้นที่ประกอบธุรกิจในอินเดีย, ศรีลังกา, ปากีสถาน และบังคลาเทศ โดยเน้นลงทุนประมาณ 50 ตัว กระจายลงทุนในหุ้นขนาดใหญ่ กลาง เล็ก โดยพิจารณาจากปัจจัยพื้นฐานเป็นหลัก
  3. Goldman Sachs India Equity Portfolio ใช้กลยุทธ์การลงทุนแบบ Active Management คัดเลือกหุ้นด้วยวิธี Bottom-up  เลือกหุ้นประมาณ 70-100 ตัว จาก Universe ประมาณ 700 ตัว ซึ่งส่วนใหญ่เป็นหุ้นขนาดกลาง-เล็ก

ปัจจุบันกองทุน TISCOINA-A ไม่ได้มีการป้องกันความเสี่ยงด้านอัตราแลกเปลี่ยน

TISCOINA-A Top Holding

Mr.Messenger Call หุ้นอินเดียSource: Fund Fact Sheet ของกองทุน TISCOINA-A as of 31/01/2024

ดู Fund Fact Sheet กองทุนแนะนำ

 

จัดทำโดยบลป.เดฟินิท สำหรับบลน. ฟินโนมีนา (FINNOMENA FUNDS)


คำเตือน

ผู้ลงทุนควรทำความเข้าใจลักษณะสินค้า เงื่อนไขผลตอบแทน และความเสี่ยงก่อนตัดสินใจลงทุน | ผลการดำเนินงานในอดีต และผลการเปรียบเทียบผลการดำเนินงานที่เกี่ยวข้องกับผลิตภัณฑ์ในตลาดทุน มิได้เป็นสิ่งยืนยันถึงผลการดำเนินงานในอนาคต | ผู้ลงทุนอาจมีความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยน เนื่องจากการป้องกันความเสี่ยงขึ้นอยู่กับดุลพินิจของผู้จัดการกองทุน | กองทุนรวมนี้ลงทุนกระจุกตัวในผู้ออกตราสารหรือประเทศใดประเทศหนึ่ง จึงมีความเสี่ยงที่ผู้ลงทุนอาจสูญเสียเงินลงทุนจำนวนมาก ผู้ลงทุนจึงควรพิจารณาการกระจายความเสี่ยงของ พอร์ตการลงทุนโดยรวมของตนเองด้วย | คำแนะนำการลงทุนนี้เป็นไปตามกรอบการพิจารณาของ FINNOMENA FUNDS ซึ่งมีเป้าหมายในการสร้างโอกาสรับผลตอบแทนในระยะเวลาตามแต่ละประเภทของพอร์ตเท่านั้น บริษัทมิได้การันตีถึงผลตอบแทนที่จะได้จากคำแนะนำการลงทุนดังกล่าว มีความเสี่ยงที่ผลตอบแทนอาจไม่เป็นไปตามคาดหวัง หรือมีผลขาดทุนได้ | สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมหรือขอรับหนังสือชี้ชวนได้ที่บริษัทหลักทรัพย์นายหน้าซื้อขายหน่วยลงทุน ฟินโนมีนา จำกัด ในช่วงเวลาวันทำการตั้งแต่ 09:00-17:00 น. ที่หมายเลขโทรศัพท์ 02 026 5100 และทาง LINE @FINNOMENAPORT | สำหรับผู้ลงทุนในความดูแลของ Kept by krungsri ติดต่อทีม Kept help center ที่หมายเลขโทรศัพท์ 02 296 6299