Mr.Messenger Call หุ้นจีนเกิดสัญญาณกลับตัว

กราฟ NAV ของ MCHI ETF (Timeframe day)Mr.Messenger Call หุ้นจีนเกิดสัญญาณกลับตัวSource: Tradingview as of 27/02/2024

ดัชนีตลาดหุ้นจีนเริ่มมีพัฒนาการที่ดีขึ้น หลังทางการจีนออกมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจเพิ่มมากขึ้น เพื่อประคับประคองเศรษฐกิจจีนที่กำลังชะลอตัว ล่าสุดวันจันทร์ที่ 19 กุมภาพันธ์ที่ผ่านมา PBOC ได้ปรับลด LPR 5 ปีลง 25 bps มาที่ระดับ 3.95% ส่งผลให้ NAV ของ MCHI ETF (iShares MSCI China ETF) ทำจุดสูงสุดใหม่นับตั้งแต่ 4 มกราคม 2567 พร้อมยืนเหนือแนวต้าน fibonacci 38.20 บ่งชี้โอกาสการกลับตัวในอนาคต ขณะที่ MACD ตัวขึ้นเหนือแกน 0 สะท้อนถึงแนวโน้มเชิงบวก

Mr.Messenger Call จึงแนะนำลงทุนภายใต้กลยุทธ์ระยะสั้นใน กองทุน B-CHINE-EQ และ K-CHINA-A(A) ซึ่งมีค่า Correlation กับ MCHI ETF ที่ 0.83 และ 0.87 ตามลำดับ โดยมีคำแนะนำดังนี้

1. แนะนำเข้าลงทุนที่ NAV ของ MCHI ไม่เกินระดับ $40.7 (+0.9% จากระดับราคาวันที่ 27/02/2024) ซึ่งเป็นระดับราคาที่เราแนะนำให้พิจารณาชะลอการเข้าซื้อ (หยุดซื้อ) ภายใต้คำแนะนำ Tactical Call เนื่องจากทำให้ Risk/Reward ratio เข้าใกล้ระดับ 1:1

2. แนะนำ Take Profit หรือขายทำกำไร เมื่อ NAV ของ MCHI ปรับตัวขึ้นถึง $45.3 (Upside 12.8% จากระดับราคาวันที่ 27/02/2024 และ +11.9% จากจุดหยุดเข้าซื้อ) ซึ่งใกล้เคียงระดับ Fibonacci 100%

3. แนะนำ Limit Loss หรือตัดขาดทุนทันที เมื่อ NAV ของ MCHI ปิดตลาดต่ำกว่า $35.6 อย่างมีนัยยะ ซึ่งเป็นจุดต่ำสุดเดิม (Downside -11.2% จากราคาวันที่ 27/02/2024 และ -11.9% จากจุดหยุดเข้าซื้อ) โดยเราอาจพิจารณาแนะนำ Trailing Stop ด้วยเส้นค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ 20 วัน (20-day MA) โดยเราจะประเมินสถานการณ์และแจ้งให้ทราบอีกครั้ง

ข้อมูล Correlation ของกองทุน B-CHINE-EQ และ K-CHINA-A(A) เทียบกับ NAV ของ MCHI Mr.Messenger Call หุ้นจีนเกิดสัญญาณกลับตัวMr.Messenger Call หุ้นจีนเกิดสัญญาณกลับตัวSource: Bloomberg as of 22/02/2024

B-CHINE-EQ

กองทุน B-CHINE-EQ เป็น Fund of Fund ที่ลงทุนในหุ้นที่จัดตั้งในประเทศจีนหรือมีการดำเนินธุรกิจในประเทศจีน และจดทะเบียนซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์ที่เป็นที่ยอมรับต่าง ๆ ซึ่งหลักทรัพย์ที่กองทุนจะลงทุน ได้แก่ หุ้น A-Share, H-Share, American Deposit Recipient (ADR), B-Share, Red-Chips, P-Chips รวมถึงหลักทรัพย์อื่นใดที่เกี่ยวข้องกับประเทศจีนในอนาคต ทั้งนี้ กองทุน B-CHINE-EQ มีการป้องกันความเสี่ยงด้านอัตราแลกเปลี่ยน (FX hedging ratio) USDTHB ที่ 55.7%

B-CHINE-EQ Top HoldingMr.Messenger Call หุ้นจีนเกิดสัญญาณกลับตัวSource: Fund Fact Sheet ของกองทุน B-CHINE-EQ as of 31/1/2024

K-CHINA-A(A)

กองทุนรวมหุ้นต่างประเทศที่เน้นลงทุนในบริษัทที่มีการตั้งถิ่นฐานหรือดำเนินธุรกิจในจีน ผ่านกองทุนหลัก JPMorgan Funds – China Fund โดยคัดเลือกธุรกิจที่จะลงทุนแบบ bottom-up stock และเลือกลงทุนในธุรกิจที่มีศักยภาพในการเติบโตที่เหนือกว่าคู่แข่งอย่างยั่งยืน โดยเฉพาะอย่างยิ่งหุ้นกลุ่มเศรษฐกิจใหม่ (New Economy) ที่ได้ประโยชน์จากแผนพัฒนาเศรษฐกิจจากรัฐบาลจีน ทั้งนี้ K-CHINA-A(A) เป็นกองทุนความเสี่ยงสูงระดับ 6 ปัจจุบันมี FX hedging ration ที่ 87.63%

K-CHINA-A(A) Top HoldingMr.Messenger Call หุ้นจีนเกิดสัญญาณกลับตัวSource: Fund Fact Sheet ของกองทุนหลัก K-CHINA-A(A) as of 31/01/2024

นักลงทุนที่เหมาะกับคำแนะนำนี้ ระยะสั้นนี้ควร…

  1. เป็นนักลงทุนที่มีเงินสด หรือสภาพคล่องส่วนเกิน และรับความผันผวนได้สูง
  2. ใช้เงินลงทุนในสัดส่วนไม่เกิน 10% ของภาพรวมพอร์ตการลงทุนทั้งหมด
  3. นักลงทุนต้องยอมรับการ Limit Loss หรือ การตัดขาดทุนได้ทันที

ดู Fund Fact Sheet กองทุนแนะนำ

 

จัดทำโดยบลป.เดฟินิท สำหรับบลน. ฟินโนมีนา (FINNOMENA FUNDS)


คำเตือน

ผู้ลงทุนควรทำความเข้าใจลักษณะสินค้า เงื่อนไขผลตอบแทน และความเสี่ยงก่อนตัดสินใจลงทุน | ผลการดำเนินงานในอดีต และผลการเปรียบเทียบผลการดำเนินงานที่เกี่ยวข้องกับผลิตภัณฑ์ในตลาดทุน มิได้เป็นสิ่งยืนยันถึงผลการดำเนินงานในอนาคต | ผู้ลงทุนอาจมีความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยน เนื่องจากการป้องกันความเสี่ยงขึ้นอยู่กับดุลพินิจของผู้จัดการกองทุน | กองทุนรวมนี้ลงทุนกระจุกตัวในผู้ออกตราสารหรือประเทศใดประเทศหนึ่ง จึงมีความเสี่ยงที่ผู้ลงทุนอาจสูญเสียเงินลงทุนจำนวนมาก ผู้ลงทุนจึงควรพิจารณาการกระจายความเสี่ยงของ พอร์ตการลงทุนโดยรวมของตนเองด้วย | คำแนะนำการลงทุนนี้เป็นไปตามกรอบการพิจารณาของ FINNOMENA FUNDS ซึ่งมีเป้าหมายในการสร้างโอกาสรับผลตอบแทนในระยะเวลาตามแต่ละประเภทของพอร์ตเท่านั้น บริษัทมิได้การันตีถึงผลตอบแทนที่จะได้จากคำแนะนำการลงทุนดังกล่าว มีความเสี่ยงที่ผลตอบแทนอาจไม่เป็นไปตามคาดหวัง หรือมีผลขาดทุนได้ | สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมหรือขอรับหนังสือชี้ชวนได้ที่บริษัทหลักทรัพย์นายหน้าซื้อขายหน่วยลงทุน ฟินโนมีนา จำกัด ในช่วงเวลาวันทำการตั้งแต่ 09:00-17:00 น. ที่หมายเลขโทรศัพท์ 02 026 5100 และทาง LINE @FINNOMENAPORT | สำหรับผู้ลงทุนในความดูแลของ Kept by krungsri ติดต่อทีม Kept help center ที่หมายเลขโทรศัพท์ 02 296 6299