เชื่อว่า แฟนๆนักลงทุน FINNOMENA น่าจะได้รู้จักกับ GAR Model มาบ้างแล้วพอสมควรจากบทความที่คุณเจท FundTalk แชร์และแบ่งปันมาอย่างต่อ เนื่อง ซึ่งโมเดลการลงทุนนี้คือ โมเดลหลักที่ บลน. อินฟินิติ (INFINITI) ใช้ในการแนะนำพอร์ตการลงทุนลูกค้า โดยมีหลักการคือ ปกป้องตลาดขาลงในยามวิกฤต ขณะที่ผลตอบแทนชนะเงินฝาก ชนะเงินเฟ้อในระยะยาว ด้วยการคัดสรรสินทรัพย์ทุกประเภทรอบโลกมาจัดพอร์ตการลงทุนผ่านกองทุนรวม

แล้ว GAR ทำงานอย่างไร?

พอร์ตการลงทุนที่เราจัด ใช้วิธีการวิเคราะห์ทั้งเชิงปริมาณ และเชิงคุณภาพ ก็คือ ใช้ทั้งข้อมูลในอดีต และการคาดการณ์ในอนาคตมาประเมินอย่างระมัดระวัง และคำนึงถึงความเสี่ยงเป็นหลักนั่นเองนะครับ ถ้าไล่ตาม Step คร่าวๆ (คร่าวๆมากๆนะครับ รายละเอียดมีเยอะกว่านี้เยอะเลย) ก็คือ

  1. เราใช้มุมมองแบบ Top-down Approach ค้นหาสินทรัพย์แต่ละประเภทรอบโลก ใน 3 ปัจจัย คือ การวิเคราะห์ทางปัจจัยพื้นฐาน (Fundamental), การวิเคราะห์การคเลื่อนย้ายของเงินทุน (Fund Flow) และ การวิเคราะห์ทางเทคนิค (Technical Analysis)
  2. วางน้ำหนัก และกำหนดสัดส่วนการลงทุนในสินทรัพย์ต่างๆตามมุมมองในข้อ 1. เพื่อเป็นกรอบการลงทุน ซึ่งตรงนี้ คือ หัวใจที่ทำให้ความผันผวนของพอร์ตโฟลิโอด้วยรวมลดลง และการที่ความผันผวนต่ำนี่ ก็เป็นกุญแจสำคัญของการสร้างผลตอบแทนที่สม่ำเสมอในทุกสภาะตลาดในระยะยาว
  3. คัดเลือกการลงทุนตามแต่ละ Asset Class โดยใช้กองทุนรวมเป็นเครื่องมือในการลงทุน ทั้งนี้ ทีมงาน INFINITI เรามีการทำงานอย่างหนักเพื่อคัดเลือก Best in Class โดยมีการติดตามการเคลื่อนไหวของราคา แพอร์ตการลงทุนของแต่ละกองทุนอย่างต่อเนื่องทั้งกองทุนใหม่ และกองทุนเก่า ทั้งกองในไทย และ Master Fund ในต่างประเทศ
  4. ประชุม Investment Meeting ทุกสัปดาห์ เพื่ออัพเดทสถานการณ์ และความเคลื่อนไหว ที่อาจจะเป็นปัจจัยกระทบกับภาวะการลงทุนในอนาคต ไม่ว่าจะระยะสั้นหรือระยะยาว

INFINITI เรามั่นใจว่า ด้วยกระบวนการการลงทุนเข้มข้น การติดตามตลาด และวิเคราะห์รอบด้าน และคัดเลือกกองทุนรวมอย่างเป็นกลาง จะช่วยให้ GAR สร้างผลตอบแทนได้ในทุกสภาวะตลาดอย่างที่เราตั้งใจ

และ FINNOMENA ได้นำพอร์ตการลงทุนนี้มาไว้ใน FINNOMENA PORT แล้วครับ