‘เป้าหมายสำคัญที่สุด’ สำรวจตัวเองผ่านชุดคำถามเพื่อค้นหาเป้าหมายชีวิต – Alpha Pro EP.10

จากบทความที่แล้ว ผมได้เล่าถึงการเปลี่ยนแปลงในตัวผมเอง ที่ผ่านกระบวนการผ่าตัดความคิด เปิดใจยอมรับตัวตน  เปลี่ยนความกลัวเป็นความกล้าที่จะก้าวเดินออกมานั้น เริ่มต้นจากกระบวนการตั้งคำถามจากครูโค้ชและเพื่อนบัดดี้โค้ช ระหว่างการฝึกฝนและการเรียนรู้ศาสตร์ไลฟ์โค้ช ทำให้ผมหยุดสำรวจตัวเองจากภายใน คิดค้นคำตอบ ส่งผลให้เกิดการพัฒนาจากภายใน ขยายกรอบความคิด นำศักยภาพและความสามารถที่ซ่อนอยู่ออกมาใช้ให้เกิดประโยชน์  ยิ่งได้ฝึก ยิ่งได้ขัดเกลาความคิด ยิ่งช่วยให้เกิดการพัฒนาตนเองด้วยตนเอง และมีความสุขในชีวิตมากขึ้น

กระบวนการผ่าตัดความคิด ผ่านการชวนคุย ชวนคิด ด้วยคำถาม มีหลากหลายโมเดล ที่โค้ชนำมาใช้กับผู้ได้รับการโค้ช ผมขอพูดถึง The GROW Coaching Model ที่รู้จักกันแพร่หลายในกลุ่มโค้ช เป็นโมเดลแรก ที่ผมได้เรียน ใช้โค้ชตนเอง (Self-Coaching) และวันนี้ ก็นำมาใช้พาผู้รับการโค้ชทั้งแบบบุคคล (1-on-1 Life Coaching) และแบบกลุ่ม (Group Coaching) ให้ไปสู่ผลลัพธ์ที่ต้องการได้อย่างดีเยี่ยม

The GROW Coaching Model คือ กระบวนการเดินทาง 4 ขั้น

การโค้ชครั้งแรก – Alpha Pro EP.10

GOAL =  เป้าหมายที่คุณต้องการ

เป้าหมาย เป็นส่วนสำคัญมาก ๆ ที่จะช่วยให้คนประสบความสำเร็จ แต่คนส่วนใหญ่ยังไม่ได้กำหนดเป้าหมาย หรือมีเป้าหมายแล้วแต่ขาดความชัดเจน หรือแม้ว่าจะกำหนดเป้าหมายที่ชัดเจนแต่ขาดแรงส่งให้คุณอยากทำให้ประสบความสำเร็จ ดังนั้น เพื่อช่วยคุณกำหนดเป้าหมายที่ชัดเจนและมีพลังส่งให้คุณอยากทำให้สำเร็จ เราลองเริ่มต้นจากการเขียนสถานการณ์ที่กำลังกวนใจคุณอยู่ สิ่งที่ท้าทายคุณอยู่ หรือ เป็นสิ่งที่คุณอยากทำให้สำเร็จ แล้วลองตอบคำถามเหล่านี้

 • สถานการณ์ [ตัวอย่าง อยากเขียน Blog ด้านการเงินเป็นของตัวเอง เน้นด้านการให้ความรู้ด้านการเงินส่วนบุคคล และช่วยสร้างแรงบัลดาลใจให้คนไทยเตรียมตัวให้พร้อมในวัยเกษียณ]
 • สถานการณ์นี้มีอะไร คุณถึงเลือกมันขึ้นมา ? [ ยังไม่ได้เริ่มสักที กลัวเนื้อหาไม่ทันสมัย คนไม่สนใจอ่าน ไม่ได้เขียนมาสัก 7 ปีแล้ว อยากทำให้ได้ ]
 • หากสถานการณ์นี้ เป็นไปตามที่คุณต้องการ คุณจะเห็นอะไร ? [ เห็นภาพ คนมากดอ่านบทความ ก็ดีใจแล้ว ยิ่งมีคอมเม้นต์ แชร์ต่อ นี่สุดยอดเลย ได้แบ่งปันความรู้ที่เป็นประโยชน์ ]
 • สถานการณ์นี้ ให้อะไร กับชีวิตคุณ ? [ ให้ความสุข ที่ได้แบ่งปัน กระตุ้นให้เราขวนขวายหาความรู้เพิ่มเติม เพื่อมาส่งต่อ แบ่งปัน รู้สึกว่า มีตัวตน มีคุณค่า และยังได้คืนความรู้ดี ๆ ให้สังคม และที่แน่ ๆ มีเว็บ/blog ที่เป็นของตัวเองสักที ]
 • จากสถานการณ์ที่คุณต้องการ อะไรในตัวคุณที่ขาดหายไป ? [ ยังไม่ได้เริ่ม ได้แต่คิด ไม่กล้าที่จะเริ่ม กลัวทำแล้วออกมาไม่ดี ยังไม่รู้จะใช้ Platform ไหนดี ]
 • เขียนผลลัพธ์ที่ต้องการจริง ๆ จากการโค้ช [ ต้องการกระตุ้นให้ตนเองทำ Blog ด้านการเงินผสมกับการสื่อสารแบบโค้ช เพื่อช่วยคนไทย มีการเตรียมพร้อมสำหรับ 9,000 วัน หลังเกษียณ ]

REALITY =  สถานการณ์จริง ตอนนี้

หลังจากมีเป้าหมายที่ชัดเจนแล้ว ในโมเดลการโค้ช The GROW Coaching Model เราจะเริ่มสำรวจสถานการณ์ในปัจจุบัน เพื่อให้ผู้ที่รับการโค้ชทราบว่า ปัจจุบันเขาอยู่ที่ตำแหน่งไหน เมื่อเทียบกับเป้าหมาย ชุดคำถามที่ใช้สำรวจ REALITY อาจจะเริ่มต้นจาก

 • อะไรคือ สิ่งที่สำคัญที่สุด สำหรับคุณ ณ ตอนนี้ ? [ น่าจะเป็นการทำงานในปัจจุบัน การเขียน Blog ยังไม่ใช่งานหลัก เลยไม่ได้ให้เวลา ]
 • คุณได้ลองทำอะไรแล้วบ้าง อะไรที่ทำได้ดี ? [ มีเนื้อหาที่เตรียมไว้ เริ่มต้นเขียนแล้ว ]
 • มีอะไรเป็นอุปสรรค ที่จะทำให้คุณไปไม่ถึงเป้าหมายนี้ ? [ ยังบังคับตัวเองให้เขียนอย่างสม่ำเสมอไม่ได้ เพราะกลัวคนอ่านไม่เข้าใจที่เราเขียน กลัวออกมาไม่ดีพอ เลยไม่เริ่มอย่างจริงจัง ]
 • คุณควรมีความเชื่ออย่างไร เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ต้องการ ? [ งานเขียนเป็นเรื่องสำคัญ ที่จะช่วยกระตุ้นให้ผมอยากหาความรู้เพิ่มเติม และเชื่อว่าตัวเองทำได้ ไม่ต้องคิดมาก ลงมือเขียนวันละหน้า ]

ถึงตรงนี้ ผมเริ่มเข้าใจตัวเองมากขึ้น ติดอยู่กับความคิดเลยไม่ได้ลงมือทำสักที มองเห็นมุมมองและความเชื่อใหม่ ๆ ที่จะช่วยให้ผมพาตัวเองไปก้าวข้ามอุปสรรคที่ผมคิดไปเอง ไปสู่ผลลัพธ์ที่ตั้งใจไว้ได้

OPTIONS = ทางเลือก

หลังจากตระหนักรู้ถึงสถานการณ์ในปัจจุบันและเป้าหมายที่ชัดเจนแล้ว เราจะตั้งคำถามเพิ่มเติมเพื่อกระตุ้นความคิดให้เกิดแนวทาง หรือวิธีการใหม่ ๆ ด้วยตัวเอง เราเชื่อว่าคำถามที่ดีจะช่วยขยายกรอบความคิด ช่วยให้เห็นทางเลือกมากขึ้น และผู้ได้รับการโค้ชจะเป็นคนเลือกทางที่ดีที่สุดด้วยตัวเค้าเอง  ชุดคำถามที่ใช้สร้างทางเลือก OPTION อาจจะเริ่มต้นจาก

 • เพื่อให้เป้าหมายที่เขียนไว้เป็นจริง คุณต้องเริ่มทำอะไรบ้าง ? [ 1) เขียนหัวข้อที่น่าสนออกมา 2) จัดกลุ่ม/เรียงลำดับหัวข้อที่สนใจ คล้ายทำ Storyboard 3) เริ่มเขียนวันละหน้า 4) ถามเพื่อน ๆ ว่าควรใช้ Blog หรือ App อะไร 5) ลงโพสต์ ]
 • คุณจะทำอะไรบ้าง หากคุณไม่มีข้อจำกัดใดเลย ? [ กำหนดกลุ่มหัวข้อที่อยากเขียน แล้วก็ลงมือเขียนไป ]
 • คุณควรจะหยุด หรือเริ่มการกระทำ หรือพฤติกรรมอะไรบ้าง ? [ หยุดหาข้ออ้าง แล้วทำทันที ]
 • หากคุณรู้อยู่ลึก ๆ ว่าคุณจะต้องทำอะไรต่อไป คุณจะทำอะไร ? [ เขียนสักหน้า บ่ายนี้ ]
 • จะเกิดอะไร หากคุณไม่ทำอะไรเลย … ? [ วนเวียน ค้างคาในใจ ทำไมเราทำไม่ได้สักที ความรู้ก็มี ทำไมต้องกลัว ]

WAY FORWARD = การเดินไปข้างหน้า

หลังจากผ่านขั้นตอน G-R-O มาแล้ว จะทำให้รู้ว่าคุณสามารถทำได้อะไรบ้าง ขั้นตอนนี้ จะนำไปสู่การลงมือทำจริง ๆ ที่จะต้องให้เกิดการตัดใจเลือกทางเลือกใดให้กับตนเอง พร้อมกับรายละเอียดของการออกไปลงมือทำ

 • จาก OPTIONS จะมีอะไรเพิ่มเติมอีก 1-2 ข้อ เพื่อทำให้คุณก้าวเข้าไปสู่ผลลัพธ์ได้อีก [ ทบทวนบทความเก่า ๆ ที่เคยเขียน เพื่อนำมาเป็นไอเดียให้กับงานเขียนชิ้นใหม่ ]
 • คุณยังมีอุปสรรคอะไรมาขัดขวางอยู่ไหม หากมี คุณจะทำอะไร? [ ไม่มี พร้อมลุย ]
 • มาถึงตรงนี้ คุณมีความมั่นใจแค่ไหนที่จะออกไปลงมือทำ ลองให้คะแนน 1 – 10 มั่นใจขนาดไหน ? [ 8 คะแนน ]
 • คุณจะบอกใครเกี่ยวกับสิ่งที่คุณตั้งใจจะทำ [ บอกลูกชาย ]
 • อะไรคือสิ่งแรก ที่คุณจะลงมือทำ ? [ ลงมือเขียน 1 เรื่องให้เสร็จ ก่อนบ่าย 3 วันนี้ ]

มาถึงจุดนี้ น่าจะพอช่วยให้คุณได้จิตนาการ เห็นภาพกระบวนการโค้ชผ่านการใช้ GROW Coaching Model พร้อมไปกับตัวอย่างการโค้ชตัวเองของผมไปแล้ว ถึงเวลาที่คุณจะลองโค้ชตัวคุณเองดูบ้าง ลองหามุมสงบ ให้เวลาตนเอง 30 นาที ก่อนเริ่มต้น บอกกับตัวเองสักนิด ไม่มีคำตอบใดถูกหรือผิด ปล่อยให้ชุดคำถาม พาคุณไปข้างหน้า ลองฟังให้ได้ยินว่าคุณตอบคำถามอย่างไร

หมดเวลา ….ยินดีด้วยครับ คุณก็ได้ผ่านการโค้ชครั้งแรกของคุณแล้ว คุณรู้สึกอย่างไร มีพลัง ตื่นเต้น มั่นใจ ปลื้มปิติ กระตือรือร้น … ดีครับ ก่อนจะจบ ช่วยเขียนสรุปสิ่งที่ได้จากการโค้ชครั้งแรกของคุณ สิ่งที่คุณจะกระทำต่อจากนี้จะเกิดขึ้นเมื่อไหร่ และเมื่อได้ทำทุกอย่างแล้ว คุณจะให้รางวัลอะไรกับตัวเอง

สุดท้าย … การเปลี่ยนแปลงตัวคุณ ไม่ต้องรอ คุณทำตอนนี้ได้เลยครับ พบกันครั้งหน้า

 “เล่าเรียน ให้รู้ใช้
ฟังถาม ให้รู้คิด
โค้ชพา หนึ่งชีวิต
ให้ข้ามกรอบคิด ตนเอง”

ดร. เมธี จันทวิมล

อ่านบทความอื่น ๆ จากคอลัมน์ Alpha Pro ได้ที่ https://www.finnomena.com/alphapro/

ที่มาบทความ: https://adaybulletin.com/know-alpha-pro-the-grow-coaching-model/

คู่มือเลือกกองทุน SSF RMF อย่างไรให้ประสบความสำเร็จ