‘เป้าหมายสำคัญที่สุด’ สำรวจตัวเองผ่านชุดคำถามเพื่อค้นหาเป้าหมายชีวิต – Alpha Pro EP.10

จากบทความที่แล้ว ผมได้เล่าถึงการเปลี่ยนแปลงในตัวผมเอง ที่ผ่านกระบวนการผ่าตัดความคิด เปิดใจยอมรับตัวตน  เปลี่ยนความกลัวเป็นความกล้าที่จะก้าวเดินออกมานั้น เริ่มต้นจากกระบวนการตั้งคำถามจากครูโค้ชและเพื่อนบัดดี้โค้ช ระหว่างการฝึกฝนและการเรียนรู้ศาสตร์ไลฟ์โค้ช ทำให้ผมหยุดสำรวจตัวเองจากภายใน คิดค้นคำตอบ ส่งผลให้เกิดการพัฒนาจากภายใน ขยายกรอบความคิด นำศักยภาพและความสามารถที่ซ่อนอยู่ออกมาใช้ให้เกิดประโยชน์  ยิ่งได้ฝึก ยิ่งได้ขัดเกลาความคิด ยิ่งช่วยให้เกิดการพัฒนาตนเองด้วยตนเอง และมีความสุขในชีวิตมากขึ้น

กระบวนการผ่าตัดความคิด ผ่านการชวนคุย ชวนคิด ด้วยคำถาม มีหลากหลายโมเดล ที่โค้ชนำมาใช้กับผู้ได้รับการโค้ช ผมขอพูดถึง The GROW Coaching Model ที่รู้จักกันแพร่หลายในกลุ่มโค้ช เป็นโมเดลแรก ที่ผมได้เรียน ใช้โค้ชตนเอง (Self-Coaching) และวันนี้ ก็นำมาใช้พาผู้รับการโค้ชทั้งแบบบุคคล (1-on-1 Life Coaching) และแบบกลุ่ม (Group Coaching) ให้ไปสู่ผลลัพธ์ที่ต้องการได้อย่างดีเยี่ยม

The GROW Coaching Model คือ กระบวนการเดินทาง 4 ขั้น

การโค้ชครั้งแรก – Alpha Pro EP.10

GOAL =  เป้าหมายที่คุณต้องการ

เป้าหมาย เป็นส่วนสำคัญมาก ๆ ที่จะช่วยให้คนประสบความสำเร็จ แต่คนส่วนใหญ่ยังไม่ได้กำหนดเป้าหมาย หรือมีเป้าหมายแล้วแต่ขาดความชัดเจน หรือแม้ว่าจะกำหนดเป้าหมายที่ชัดเจนแต่ขาดแรงส่งให้คุณอยากทำให้ประสบความสำเร็จ ดังนั้น เพื่อช่วยคุณกำหนดเป้าหมายที่ชัดเจนและมีพลังส่งให้คุณอยากทำให้สำเร็จ เราลองเริ่มต้นจากการเขียนสถานการณ์ที่กำลังกวนใจคุณอยู่ สิ่งที่ท้าทายคุณอยู่ หรือ เป็นสิ่งที่คุณอยากทำให้สำเร็จ แล้วลองตอบคำถามเหล่านี้

 • สถานการณ์ [ตัวอย่าง อยากเขียน Blog ด้านการเงินเป็นของตัวเอง เน้นด้านการให้ความรู้ด้านการเงินส่วนบุคคล และช่วยสร้างแรงบัลดาลใจให้คนไทยเตรียมตัวให้พร้อมในวัยเกษียณ]
 • สถานการณ์นี้มีอะไร คุณถึงเลือกมันขึ้นมา ? [ ยังไม่ได้เริ่มสักที กลัวเนื้อหาไม่ทันสมัย คนไม่สนใจอ่าน ไม่ได้เขียนมาสัก 7 ปีแล้ว อยากทำให้ได้ ]
 • หากสถานการณ์นี้ เป็นไปตามที่คุณต้องการ คุณจะเห็นอะไร ? [ เห็นภาพ คนมากดอ่านบทความ ก็ดีใจแล้ว ยิ่งมีคอมเม้นต์ แชร์ต่อ นี่สุดยอดเลย ได้แบ่งปันความรู้ที่เป็นประโยชน์ ]
 • สถานการณ์นี้ ให้อะไร กับชีวิตคุณ ? [ ให้ความสุข ที่ได้แบ่งปัน กระตุ้นให้เราขวนขวายหาความรู้เพิ่มเติม เพื่อมาส่งต่อ แบ่งปัน รู้สึกว่า มีตัวตน มีคุณค่า และยังได้คืนความรู้ดี ๆ ให้สังคม และที่แน่ ๆ มีเว็บ/blog ที่เป็นของตัวเองสักที ]
 • จากสถานการณ์ที่คุณต้องการ อะไรในตัวคุณที่ขาดหายไป ? [ ยังไม่ได้เริ่ม ได้แต่คิด ไม่กล้าที่จะเริ่ม กลัวทำแล้วออกมาไม่ดี ยังไม่รู้จะใช้ Platform ไหนดี ]
 • เขียนผลลัพธ์ที่ต้องการจริง ๆ จากการโค้ช [ ต้องการกระตุ้นให้ตนเองทำ Blog ด้านการเงินผสมกับการสื่อสารแบบโค้ช เพื่อช่วยคนไทย มีการเตรียมพร้อมสำหรับ 9,000 วัน หลังเกษียณ ]

REALITY =  สถานการณ์จริง ตอนนี้

หลังจากมีเป้าหมายที่ชัดเจนแล้ว ในโมเดลการโค้ช The GROW Coaching Model เราจะเริ่มสำรวจสถานการณ์ในปัจจุบัน เพื่อให้ผู้ที่รับการโค้ชทราบว่า ปัจจุบันเขาอยู่ที่ตำแหน่งไหน เมื่อเทียบกับเป้าหมาย ชุดคำถามที่ใช้สำรวจ REALITY อาจจะเริ่มต้นจาก

 • อะไรคือ สิ่งที่สำคัญที่สุด สำหรับคุณ ณ ตอนนี้ ? [ น่าจะเป็นการทำงานในปัจจุบัน การเขียน Blog ยังไม่ใช่งานหลัก เลยไม่ได้ให้เวลา ]
 • คุณได้ลองทำอะไรแล้วบ้าง อะไรที่ทำได้ดี ? [ มีเนื้อหาที่เตรียมไว้ เริ่มต้นเขียนแล้ว ]
 • มีอะไรเป็นอุปสรรค ที่จะทำให้คุณไปไม่ถึงเป้าหมายนี้ ? [ ยังบังคับตัวเองให้เขียนอย่างสม่ำเสมอไม่ได้ เพราะกลัวคนอ่านไม่เข้าใจที่เราเขียน กลัวออกมาไม่ดีพอ เลยไม่เริ่มอย่างจริงจัง ]
 • คุณควรมีความเชื่ออย่างไร เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ต้องการ ? [ งานเขียนเป็นเรื่องสำคัญ ที่จะช่วยกระตุ้นให้ผมอยากหาความรู้เพิ่มเติม และเชื่อว่าตัวเองทำได้ ไม่ต้องคิดมาก ลงมือเขียนวันละหน้า ]

ถึงตรงนี้ ผมเริ่มเข้าใจตัวเองมากขึ้น ติดอยู่กับความคิดเลยไม่ได้ลงมือทำสักที มองเห็นมุมมองและความเชื่อใหม่ ๆ ที่จะช่วยให้ผมพาตัวเองไปก้าวข้ามอุปสรรคที่ผมคิดไปเอง ไปสู่ผลลัพธ์ที่ตั้งใจไว้ได้

OPTIONS = ทางเลือก

หลังจากตระหนักรู้ถึงสถานการณ์ในปัจจุบันและเป้าหมายที่ชัดเจนแล้ว เราจะตั้งคำถามเพิ่มเติมเพื่อกระตุ้นความคิดให้เกิดแนวทาง หรือวิธีการใหม่ ๆ ด้วยตัวเอง เราเชื่อว่าคำถามที่ดีจะช่วยขยายกรอบความคิด ช่วยให้เห็นทางเลือกมากขึ้น และผู้ได้รับการโค้ชจะเป็นคนเลือกทางที่ดีที่สุดด้วยตัวเค้าเอง  ชุดคำถามที่ใช้สร้างทางเลือก OPTION อาจจะเริ่มต้นจาก

 • เพื่อให้เป้าหมายที่เขียนไว้เป็นจริง คุณต้องเริ่มทำอะไรบ้าง ? [ 1) เขียนหัวข้อที่น่าสนออกมา 2) จัดกลุ่ม/เรียงลำดับหัวข้อที่สนใจ คล้ายทำ Storyboard 3) เริ่มเขียนวันละหน้า 4) ถามเพื่อน ๆ ว่าควรใช้ Blog หรือ App อะไร 5) ลงโพสต์ ]
 • คุณจะทำอะไรบ้าง หากคุณไม่มีข้อจำกัดใดเลย ? [ กำหนดกลุ่มหัวข้อที่อยากเขียน แล้วก็ลงมือเขียนไป ]
 • คุณควรจะหยุด หรือเริ่มการกระทำ หรือพฤติกรรมอะไรบ้าง ? [ หยุดหาข้ออ้าง แล้วทำทันที ]
 • หากคุณรู้อยู่ลึก ๆ ว่าคุณจะต้องทำอะไรต่อไป คุณจะทำอะไร ? [ เขียนสักหน้า บ่ายนี้ ]
 • จะเกิดอะไร หากคุณไม่ทำอะไรเลย … ? [ วนเวียน ค้างคาในใจ ทำไมเราทำไม่ได้สักที ความรู้ก็มี ทำไมต้องกลัว ]

WAY FORWARD = การเดินไปข้างหน้า

หลังจากผ่านขั้นตอน G-R-O มาแล้ว จะทำให้รู้ว่าคุณสามารถทำได้อะไรบ้าง ขั้นตอนนี้ จะนำไปสู่การลงมือทำจริง ๆ ที่จะต้องให้เกิดการตัดใจเลือกทางเลือกใดให้กับตนเอง พร้อมกับรายละเอียดของการออกไปลงมือทำ

 • จาก OPTIONS จะมีอะไรเพิ่มเติมอีก 1-2 ข้อ เพื่อทำให้คุณก้าวเข้าไปสู่ผลลัพธ์ได้อีก [ ทบทวนบทความเก่า ๆ ที่เคยเขียน เพื่อนำมาเป็นไอเดียให้กับงานเขียนชิ้นใหม่ ]
 • คุณยังมีอุปสรรคอะไรมาขัดขวางอยู่ไหม หากมี คุณจะทำอะไร? [ ไม่มี พร้อมลุย ]
 • มาถึงตรงนี้ คุณมีความมั่นใจแค่ไหนที่จะออกไปลงมือทำ ลองให้คะแนน 1 – 10 มั่นใจขนาดไหน ? [ 8 คะแนน ]
 • คุณจะบอกใครเกี่ยวกับสิ่งที่คุณตั้งใจจะทำ [ บอกลูกชาย ]
 • อะไรคือสิ่งแรก ที่คุณจะลงมือทำ ? [ ลงมือเขียน 1 เรื่องให้เสร็จ ก่อนบ่าย 3 วันนี้ ]
nter logo

หากคุณคิดจะลงทุนเพิ่มในกองทุนรวม นี้คือสิ่งที่คุณไม่อยากพลาด! สมัครสมาชิกตอนนี้เพื่อรับโพยกองทุนเด็ดที่แนะนำ อัพเดททุกเดือนจาก FINNOMENA

กดที่นี่เพื่อรับโพยกองทุน

มาถึงจุดนี้ น่าจะพอช่วยให้คุณได้จิตนาการ เห็นภาพกระบวนการโค้ชผ่านการใช้ GROW Coaching Model พร้อมไปกับตัวอย่างการโค้ชตัวเองของผมไปแล้ว ถึงเวลาที่คุณจะลองโค้ชตัวคุณเองดูบ้าง ลองหามุมสงบ ให้เวลาตนเอง 30 นาที ก่อนเริ่มต้น บอกกับตัวเองสักนิด ไม่มีคำตอบใดถูกหรือผิด ปล่อยให้ชุดคำถาม พาคุณไปข้างหน้า ลองฟังให้ได้ยินว่าคุณตอบคำถามอย่างไร

หมดเวลา ….ยินดีด้วยครับ คุณก็ได้ผ่านการโค้ชครั้งแรกของคุณแล้ว คุณรู้สึกอย่างไร มีพลัง ตื่นเต้น มั่นใจ ปลื้มปิติ กระตือรือร้น … ดีครับ ก่อนจะจบ ช่วยเขียนสรุปสิ่งที่ได้จากการโค้ชครั้งแรกของคุณ สิ่งที่คุณจะกระทำต่อจากนี้จะเกิดขึ้นเมื่อไหร่ และเมื่อได้ทำทุกอย่างแล้ว คุณจะให้รางวัลอะไรกับตัวเอง

สุดท้าย … การเปลี่ยนแปลงตัวคุณ ไม่ต้องรอ คุณทำตอนนี้ได้เลยครับ พบกันครั้งหน้า

 “เล่าเรียน ให้รู้ใช้
ฟังถาม ให้รู้คิด
โค้ชพา หนึ่งชีวิต
ให้ข้ามกรอบคิด ตนเอง”

ดร. เมธี จันทวิมล

อ่านบทความอื่น ๆ จากคอลัมน์ Alpha Pro ได้ที่ https://www.finnomena.com/alphapro/

ที่มาบทความ: https://adaybulletin.com/know-alpha-pro-the-grow-coaching-model/

nter logo

หากคุณคิดจะลงทุนเพิ่มในกองทุนรวม นี้คือสิ่งที่คุณไม่อยากพลาด! สมัครสมาชิกตอนนี้เพื่อรับโพยกองทุนเด็ดที่แนะนำ อัพเดททุกเดือนจาก FINNOMENA

กดที่นี่เพื่อรับโพยกองทุน