แจ้งเตือน

งานสัมมนา

FINNOMENA

Running for Growth : พอร์ตการลงทุน.. สร้างเงินงอกเงยอย่างยั่งยืน

24 พฤษภาคม 2562 เวลา 13.30 - 16.00

ลงทะเบียนที่นี่

Running for Growth : พอร์ตการลงทุน.. สร้างเงินงอกเงยอย่างยั่งยืน โดย นายแว่นลงทุน

Running for Growth : พอร์ตการลงทุน.. สร้างเงินงอกเงยอย่างยั่งยืนRunning for Growth : เติบโตไปกับกลุ่มอุตสาหกรรมแห่งอนาคต พอร์ตการลงทุนที่เน้นสร้างเงินให้งอกเงย ด้วยการลงทุนในกองทุนกลุ่มอุตสาหกรรมเติบโต โดย กูรูเจ้าของเพจ "นายแว่นลงทุน"

พอร์ตนี้เน้นลงทุนในกองทุนหุ้นไทยทั้งหมด แบ่งกระจายในกองทุน 3 กอง ซึ่งหลักการเลือกกองทุนในพอร์ตการลงทุนมีแนวคิดดังนี้

1) เฟ้นหากองทุนหุ้นไทยที่กิจการกำลังเติบโต - และมีขนาดกิจการ (Market Cap) ตั้งแต่ 5,000– 200,000 ล้านบาท

2) คัดเลือกกลุ่มอุตสาหกรรมที่น่าสนใจในอนาคต ได้แก่ อุตสาหกรรมท่องเที่ยว อุตสาหกรรมขนส่งด้วยระบบราง อุตสาหกรรมการแพทย์รองรับผู้สูงอายุ อุตสาหกรรมค้าปลีก อุตสาหกรรมการเงินสมัยใหม่ อุตสาหกรรมสื่อสาร และเทคโนโลยี

3) ลงทุนใน 3 กองทุนหลัก ที่ไม่มีนโยบายจ่ายเงินปันผล - เพื่อให้ครอบคลุมอุตสาหกรรมที่สนใจและต้องการให้เงินที่งอกเงยออกมา นำไปลงทุน “ทบต้น” ให้เกิดการเติบโต

เงินลงทุนแนะนำในพอร์ต GIF

ขั้นต่ำ 20,000 บาท และสามารถทำการ DCA ได้

กำหนดการสัมมนา

13:00 - 13:30 น. ลงทะเบียนเข้างาน
13:30 - 15:30 น. เริ่มบรรยาย โดย นายแว่นลงทุน
15:30 - 16:00 น. ถามตอบข้อสงสัยเกี่ยวกับตัวพอร์ต
16:00 - 17:00 น. เปิดบัญชีลงทุนภายในงาน

สถานที่

บริษัท ฟินโนมีนา จำกัด ตึกธนิยะ พลาซ่า ชั้น 17 (ติดบีทีเอสศาลาแดง ทางออก 1)

**สามารถนำรถยนต์มาจอดได้ที่ตึกธนิยะพลาซ่า จอดฟรี 4 ชั่วโมง (รับตราประทับจาก FINNOMENA หลังเลิกงาน)**

- ทำความเข้าใจลักษณะสินค้า เงื่อนไขผลตอบแทน และความเสี่ยงก่อนตัดสินใจลงทุน
- ผู้ลงทุนอาจมีความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยนเนื่องจากการป้องกันความเสี่ยงขึ้นอยู่กับดุลพินิจของผู้จัดการกองทุน
- ผู้ลงทุนควรศึกษาข้อมูลสำคัญของกองทุน โดยเฉพาะนโยบายกองทุน ความเสี่ยง และผลการดำเนินงานของกองทุน โดยสามารถขอข้อมูลจากผู้แนะนำก่อนตัดสินใจลงทุน