หุ้น Fundamental เป็นหุ้นที่เป็นที่นิยมของนักลงทุนหลายๆ คน เพราะเป็นหุ้นที่มีความแข็งแรงในด้านการเงินและในการทำธุรกิจ วันนี้ On One Way ขอมาแชร์เรื่องขั้นตอนการหาหุ้น Fundamental กันครับ

1) ต้องเข้าใจก่อนว่าหุ้นไม่ใช่แค่เพียงราคาที่วิ่งขึ้นวิ่งลง

การขึ้นลงของหุ้นเกิดจากคนซื้อขายหุ้น ถ้าคนอยากซื้อมาก ก็ไล่ซื้อหุ้นทำให้ราคาหุ้นขึ้น ในทางกลับกัน ถ้าคนไม่อยากได้หุ้นก็ขายออกมา และถ้าคนขายมากกว่าคนซื้อ ราคาหุ้นก็ลง

2) หัดอ่านงบการเงินเพื่อดูเบื้องต้นว่า หุ้นที่เราจะลงทุน มีผลประกอบการอย่างไร?

เราสามารถใช้เครื่องทุ่นแรง เช่น เว็บดูข้อมูลหุ้น อย่างเช่นเครื่องมือของเราอย่าง https://www.finnomena.com/stock/  ซึ่งเราสามารถใช้เครื่องมือนี้ดูข้อมูลเชิงตัวเลขได้ย้อนหลัง 10 ปี

เราอาจดูรายได้ของบริษัทว่าเติบโตหรือลดลง? บริษัททำกำไรได้ดีขึ้นไหม? อัตรากำไรขั้นต้นเป็นอย่างไร? มีหนี้สินสูงขึ้นไหม?

3) เข้าใจอัตราส่วนทางการเงิน

มีอัตราส่วนทางการเงินเยอะมากในโลกของการเงิน แต่ก็ขึ้นอยู่กับนักลงทุนว่าตัวเองลงทุนในธุรกิจแบบไหน เพราะแต่ละธุรกิจมีโมเดลการทำธุรกิจที่แตกต่างกัน

ทั้งนี้ทั้งนั้น อัตราส่วนทางการเงินที่เป็นที่นิยม มีตัวอย่างเช่น

ROE หรือ อัตราผลตอบแทนผู้ถือหุ้น

แสดงถึงศักยภาพของบริษัทว่าสามารถนำเงินไปทำธุรกิจแล้วทำกำไรกลับมาได้ดีขนาดไหน?

อัตรากำไรขั้นต้น

คือ เอารายได้จากการขายมาลบกับต้นทุนขาย อันนี้จะสูงหรือต่ำก็ขึ้นอยู่กับบริษัทว่าขายอะไร? ถ้าเป็นอาหารอาจจะสูง แต่ถ้าเป็นสินค้าโรงงานอาจจะน้อยกว่าได้

อัตรากำไรสุทธิ

คือ กำไรบรรทัดสุดท้ายหรือกำไรที่บริษัทได้แบบหักลบค่าใช้จ่ายทุกอย่างแล้ว

วงจรเงินสด

บอกถึงสภาพคล่องของกิจการ คำนวณโดยการนำระยะเวลาขายสินค้าบวกระยะเวลาเก็บหนี้ และลบด้วยระยะเวลาชำระหนี้

4) ดูข้อมูลสถิติ

การดูสถิติทางตัวเลขมีความสำคัญในการประเมินมูลค่าของหุ้นนั้นๆ มาก เพราะจะเป็นตัวเลขที่นักลงทุนนำมาคำนวณเพื่อให้ได้ราคาพื้นฐาน ซึ่งราคาพื้นฐานของแต่ละคนก็ไม่เหมือนกันเช่นกัน

ตัวอย่างข้อมูลสถิติ เช่น

มูลค่าหลักทรัพย์ตามราคาตลาด หรือ Market Cap

คำนวณโดยการนำหุ้นของบริษัทคูนกับราคาหุ้น ตัวนี้จะบอกว่ามูลค่าของหุ้นตัวนี้สูงขนาดไหน ซึ่งอาจจะบอกได้ว่าบริษัทมีความใหญ่ขนาดไหนได้เช่นกัน

P/E

เป็นหนึ่งในตัวเลขที่มีการใช้กันอย่างมาก เพราะเป็นตัวเลขที่คำนวณโดยเอาราคาหารด้วยกำไร เพื่อดูว่าจะใช้เวลากี่ปีเพื่อที่จะคืนทุน

อัตราเงินปันผลตอบแทน

อันนี้เป็นที่นิยมมาก หากเป็นนักลงทุนหุ้นปันผล ซึ่งจะชอบบริษัทที่จ่ายเงินปันผลสูงและสม่ำเสมอ

5) เข้าใจธุรกิจที่บริษัททำ

การทำความเข้าใจธุรกิจให้ถ่องแท้นั้นมีความยากง่ายขึ้นอยู่กับว่านักลงทุนมีความถนัดในธุรกิจด้านไหน นักลงทุนบางคนอาจเชี่ยวชาญธุรกิจธนาคาร เพราะอาจจะเคยทำงานธนาคารมาก่อนทำให้มีความเข้าใจมากกว่า และสามารถเร่งการเรียนรู้ได้เร็วกว่าเช่นกัน นักลงทุนบางคนอาจถนัดหุ้นโรงไฟฟ้า เพราะมีความสามารถในการคำนวณกำไรของบริษัทได้และอาจชอบในธุรกิจนี้

การทำความใจธุรกิจเบื้องต้น เราอาจเข้าเว็บของตลาดหลักทรัพย์ฯ เพื่อโหลดเอกสาร 56-1 ที่จะบอกข้อมูลการทำธุรกิจของบริษัทได้เป็นอย่างดี รวมทั้งยังสามารถดู Oppday ซึ่งเป็นงานที่จัดโดยตลาดหลักทรัพย์ฯ เพื่อให้บริษัทจดทะเบียนมาพบปะและให้ข้อมูลแก่นักลงทุน

ทั้ง 5 ขั้นตอนนี้ เป็นขั้นตอนการหา Fundamental ซึ่งอาจจะผิดหรือถูกก็ได้ ทั้งนี้ทั้งนั้น นักลงทุนควรนำขั้นตอนนี้ไปลองปรับดูว่าใช้ได้กับตัวเองหรือเปล่า เพราะนักลงทุนแต่ละคนไม่เหมือนกัน

นอกจากนี้ นักลงทุนก็สามารถที่จะคิดขั้นตอนการหาหุ้นของตัวเองได้เช่นกันครับ

SaveSave

SaveSave