ตะลุย HomePro - อาณาจักรก่อสร้างและตกแต่งบ้านระดับหมื่นล้าน

HomePro ถือเป็นร้านค้าปลีกที่หลายๆ คนเคยเห็นและได้ใช้บริการ เพราะถือเป็นผู้นำด้านร้านค้าปลีกที่เกี่ยวข้องกับการก่อสร้างและตกแต่งบ้าน มีสาขาหลายที่

วันนี้ผมขอมาแชร์ความเป็นมาและข้อมูลบริษัทของ โฮม โปรดักส์ เซ็นเตอร์ จำกัด (มหาชน) หรือ HMPRO ผู้จำหน่ายสินค้าและให้บริการที่เกี่ยวข้องกับการก่อสร้างและตกแต่งบ้าน โดยใช้ชื่อ โฮมโปร (HomePro) เป็นเครื่องหมายการค้าของบริษัทฯ สินค้าก็มีตั้งแต่ อุปกรณ์ตกแต่งและใช้งาน อย่าง โถสุขภัณฑ์ โคมไฟ ไปยันสิ่งอำนวยความสะดวกอื่นๆ

พูดง่ายๆ คือ เป็นเหมือน One Stop Service ของสินค้าตกแต่งบ้านนั่นเอง

จำนวนสาขาของ HMPRO

Home Pro  81 สาขา
Mega Home 12 สาขา
Home Pro ที่มาเลเซีย  6 สาขา
Home Pro S 3 สาขา

HMPRO มีสาขาที่กระจายไปหลายที่ สิ้นปี 2560 HMPRO มีสาขารวมทั้งหมด 102 สาขาที่มีความหลากหลายด้านสินค้าสูงมาก และมุ่งเน้นสินค้ากลุ่มตกแต่ง ไม่ใช่สินค้าโครงสร้างบ้านอย่างปูนหรือทราย

ธุรกิจของ HomePro (ที่มา: SET Opp Day 21 มี.ค. 2561)

รายได้ของ HMPRO

ที่มา: finnomena.com/stock/

รายได้ของ HMPRO มีการเติบโตขึ้นทุกๆ ปี แสดงถึงความแข็งแกร่งในการเติบโตในเชิงรายได้ เพราะมีการขยายสาขาอย่างต่อเนื่องทุกๆ ปี

กำไรของ HMPRO ก็เติบโตสูงขึ้นทุกๆ ปีที่ผ่านมา เพราะสามารถขายสินค้ายี่ห้อของตัวเอง (House Brand) ได้มากขึ้น ซึ่งสินค้า House Brand จะมีอัตรากำไรขั้นต้นที่สูงกว่า

กำไรของ HomePro ปีที่แล้วอยู่ที่ 4,886 ล้านบาท (ที่มา: SET Opp Day 21 มี.ค. 2561)

สัดส่วนรายได้ของ HMPRO

แหล่งรายได้ รายได้ (ล้านบาท) สัดส่วนจากรายได้รวม
รายได้จากการขายปลีกประเภท Hard Line 39,109 69.5%
รายได้จากการขายปลีกประเภท Soft Line 8,580 15.3%
รายได้จากการขายให้โครงการ 343 0.6%
รายได้จากบริษัทย่อย 4,481 8%
รายได้อื่น 3,731 6.6%

รายได้หลักของ HMPRO แบ่งออกเป็น 5 ส่วน แต่มีเพียง 2 ส่วนที่สร้างรายได้ให้ HMPRO เกือบ 85% ของรายได้รวม

ส่วนแรกคือ Hard Line ซึ่งเป็นสินค้าที่เกี่ยวกับวัสดุก่อสร้าง สี อุปกรณ์ปรับปรุงบ้าน ห้องน้ำและสุขภัณฑ์ เครื่องครัว อุปกรณ์และเครื่องใช้ไฟฟ้าต่างๆ ซึ่งถ้าเราได้ไปเดินในร้าน HMPRO จะเจอสินค้าประเภทนี้เยอะมาก และยังมีพนักงานคอยเชียร์ซื้ออีกด้วย

ส่วนที่สองคือ Soft Line ซึ่งเป็นสินค้าประเภทเครื่องนอน พรม ผ้าม่าน เฟอร์นิเจอร์ โคมไฟ สินค้าตกแต่ง และอุปกรณ์เครื่องใช้ภายในบ้าน

โดยสรุปแล้ว HMPRO ถือเป็นบริษัทที่มีความแข็งแกร่งในอุตสาหกรรมค้าปลีกอุปกรณ์ตกแต่งบ้านมาก เพราะมีสินค้าที่หลากหลายและสาขาที่มากเป็นร้อยสาขา บริษัทยังคงมีแผนเปิดดำเนินการ HomePro S ต่อไป ซึ่งสาขารูปแบบนี้จะเข้าไปอยู่ในห้างทำให้เข้าถึงกลุ่มลูกค้าได้ง่ายขึ้น นอกจากนี้ HMPRO ยังถือเป็นหุ้นต้นแบบของการเติบโตด้านรายได้และกำไรที่ต่อเนื่องมาก ๆ แต่อย่างไรก็ดี ควรศึกษาปัจจัยอื่น ๆ นอกจากรายได้และกำไร เพื่อมาประกอบการตัดสินใจลงทุนนะครับ

ข้อมูลอ้างอิง:

https://www.finnomena.com/stock/HMPRO

http://setlive.thailivestream.com/data-file/events/pdf/210318162411-Oppday-HMPRO.pdf

https://www.set.or.th/set/oppdaybycompany.do?language=th&country=TH&searchBy=company&namePart=&symbol=hmpro&submit=

https://www.set.or.th/set/mainpage.do?language=th&country=TH

https://www.set.or.th/set/factsheet.do?symbol=HMPRO&ssoPageId=3&language=th&country=TH

——————-

Vithan Minaphinant
Securities Investment Analyst (IA)
ตรวจทานบทความ


คำเตือน

ผู้ลงทุนต้องทำความเข้าใจลักษณะสินค้า เงื่อนไขผลตอบแทน และความเสี่ยงก่อนตัดสินใจลงทุน | ผลการดำเนินงานในอดีตมิได้เป็นสิ่งยืนยันผลการดำเนินงานในอนาคต | ผู้เขียนบทความนี้มิได้รับค่าตอบแทนหรือมีส่วนได้ส่วนเสียกับบริษัทที่กล่าวถึงในบทความนี้แต่อย่างใด | ข้อมูลและการคาดการณ์ที่ปรากฏในบทความนี้จัดทำขึ้นจากแหล่งข้อมูลในอดีตร่วมกับการวิเคราะห์ปัจจัยพื้นฐาน แต่ทั้งนี้ไม่อาจรับรองความสมบูรณ์แท้จริงและความแม่นยำของการวิเคราะห์ข้อมูลในอนาคตได้