ศึกเครื่องดื่มชูกำลัง: เมื่อ M-150 ท้าชน คาราบาว !

เครื่องดื่มชูกำลังถือเป็นเครื่องดื่มที่พบเจอได้แทบทุกที่ในประเทศไทย ด้วยราคาเพียง 10 บาทต่อขวด ทำให้เป็นเครื่องดื่มที่ได้รับความนิยมค่อนข้างแพร่หลาย มียี่ห้อเครื่องดื่มชูกำลังวางขายมากมาย ไม่ว่าจะเป็น M-150 จากค่าย OSP (บริษัท โอสถสภา จำกัด (มหาชน)), คาราบาว จากค่าย CBG (บริษัท คาราบาวกรุ๊ป จำกัด (มหาชน)), กระทิงแดงจากค่าย TC Pharma (บริษัท ที.ซี.ฟาร์มาซูติคอล อุตสาหกรรม จำกัด)

วันนี้เราจะมาเทียบกันระหว่าง บริษัท คาราบาวกรุ๊ป จำกัด (มหาชน) หรือ CBG เจ้าของยี่ห้อคาราบาว ที่ได้จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยไปแล้ว และ บริษัท โอสถสภา จำกัด (มหาชน) หรือ OSP เจ้าตลาดเครื่องดื่มชูกำลังของไทย เจ้าของยี่ห้อ M-150 กันครับ

เทียบรายได้

ปี รายได้ (หน่วย: ล้านบาท)
CBG OSP
2558 7,874 32,044
2559 10,112 (เติบโต 28%) 33,004 (เติบโต 3%)
2560 13,068 (เติบโต 29%) 26,210 (ลดลง 21%)

ถ้าเราดูเฉพาะรายได้เทียบกันของ 2 บริษัท เราจะเห็นได้อย่างชัดเจนเลยว่า OSP มีรายได้เยอะกว่า CBG มาก แต่ถ้าดูการเจริญเติบโตของรายได้แล้ว CBG มีการเติบโตขึ้นมาเรื่อยๆ ในขณะที่ OSP ไม่ได้มีการเติบโตมากนัก และยังลดลงอีกด้วย นี่เป็นเพราะสัดส่วนรายได้ที่ไม่เหมือนกัน

เทียบสัดส่วนรายได้

รายได้ปี 2560 (หน่วย: ล้านบาท)
CBG OSP
รายได้จากการขายในประเทศ 7,822 20,607
รายได้จากการส่งออก 5,024 4,210

รายได้จากการส่งออกของ CBG นั้นสูงกว่าของ OSP ซึ่งเป็นการไปโตในต่างประเทศ เพราะตลาดเครื่องดื่มชูกำลังในไทยไม่ได้มีการเติบโต ในขณะที่ OSP ยังไม่ได้มีการไปบุกต่างประเทศมากนัก แต่นี่คือสาเหตุที่ OSP เลือกที่จะทำ IPO เพราะต้องการบุกตลาดต่างประเทศแบบเต็มรูปแบบ จุดนี้ยังเป็นประเด็นที่นักลงทุนต้องติดตาม

CBG มีการส่งสินค้าไปในประเทศจีนและครอบคลุมหลายมณฑล

ที่มา: SET Opp-Day

CBG ยังมีการส่งของไป United Kingdom และเข้าช่องทาง Modern Trade ได้แล้วหลายที่

ที่มา: SET Opp-Day

เทียบ Market Share ในไทย

Market Share ของมูลค่าตลาดค้าปลีกปี 2558-2560

ปี 2558 ปี 2559 ปี 2560
OSP 56.4% 55.6% 54.4%
CBG 21.9% 23.1% 23.2%
TC Pharma (กระทิงแดง) 15.8% 14.9% 15.3%
อื่นๆ 6% 6.4% 7.1%

คราวนี้เรามาดูกันในประเทศไทยกันบ้าง เราเห็นเลยว่า OSP เป็นผู้นำตลาดอย่างแท้จริง และยังคงสถานะนี้มาเรื่อยๆ

โดยสรุป ทั้ง 2 บริษัทนั้นดำเนินธุรกิจเดียวกัน และมีท่าทีว่าจะโตในรูปแบบเดียวกันคือ โตในต่างประเทศมากขึ้น จึงเป็นหุ้น 2 ตัวที่น่าติดตาม อย่างไรก็ดี นักลงทุนควรศึกษาหลายๆ ปัจจัยเพื่อประกอบการตัดสินใจลงทุนนะครับ

ข้อมูลอ้างอิง:

https://www.finnomena.com/stock/CBG

http://setlive.thailivestream.com/data-file/events/pdf/260318122445-Oppday-CBG.pdf

http://market.sec.or.th/public/idisc/th/Product/Filing/ALL-0000000817/

https://www.set.or.th/set/companyhighlight.do?symbol=CBG&ssoPageId=5&language=th&country=TH

—————————-

Vithan Minaphinant

Securities Investment Analyst (IA)

ตรวจทานบทความ


คำเตือน

ผู้ลงทุนต้องทำความเข้าใจลักษณะสินค้า เงื่อนไขผลตอบแทน และความเสี่ยงก่อนตัดสินใจลงทุน

ผลการดำเนินงานในอดีตมิได้เป็นสิ่งยืนยันผลการดำเนินงานในอนาคต

ผู้เขียนบทความนี้มิได้รับค่าตอบแทนหรือมีส่วนได้ส่วนเสียกับบริษัทที่กล่าวถึงในบทความนี้แต่อย่างใด

ข้อมูลและการคาดการณ์ที่ปรากฏในบทความนี้จัดทำขึ้นจากแหล่งข้อมูลในอดีตร่วมกับการวิเคราะห์ปัจจัยพื้นฐาน แต่ทั้งนี้ไม่อาจรับรองความสมบูรณ์แท้จริงและความแม่นยำของการวิเคราะห์ข้อมูลในอนาคตได้

SaveSave

SaveSave