แจ้งเตือน
ทำรายการ LTF/RMF
NTER RL Coming Soon
NTER ของดบริการแผน RMF LTF สำหรับลูกค้าใหม่ชั่วคราวสำหรับลูกค้าเก่าสามารถตรวจสอบพอร์ต ได้เช่นเดิมและทำการซื้อขายกองทุนได้ผ่านไลน์ @FINNOMENAPORT
ต้องการความรู้ RMF LTF ไปที่ RMF LTF Knowledge Hub
เลือกกองทุนที่ต้องการ

LTF
CG-LTF NTER's Pick   1Day
กองทุนเปิด บรรษัทภิบาล หุ้นระยะยาว
1 ปี 5.53%
5 ปี 16.27%
ข้อมูลกองทุน | FINNOMENA's Review ผลตอบแทน ณ วันที่ 21/11/2016 *อำนวยความสะดวกการส่งคำสั่งโดย บลน.อินฟินิติ จำกัด
MS-CORE LTF 1Day
กองทุนเปิด แมนูไลฟ์ สเตร็งค์ คอร์ หุ้นระยะยาว
1 ปี 8.02%
5 ปี 13.51%
ข้อมูลกองทุน | FINNOMENA's Review ผลตอบแทน ณ วันที่ 21/11/2016 *อำนวยความสะดวกการส่งคำสั่งโดย บลน.อินฟินิติ จำกัด
ไม่ชอบกอง NTER's Pick

NTER's Pick : กองที่คัดโดย FINNOMENA Gurus     1Day : กองที่สามารถเปิดบัญชีและซื้อได้ใน 1 วัน
NTER's Pick : กองที่คัดโดย FINNOMENA Gurus
1Day : กองที่สามารถเปิดบัญชีและซื้อได้ใน 1 วัน

RMF
CIMB iPROPRMF NTER's Pick   1Day
กองทุนเปิดซีไอเอ็มบี-พรินซิเพิล พร็อพเพอร์ตี้ อินคัมเพื่อการเลี้ยงชีพ
1 ปี 23.06%
ตั้งแต่จัดตั้ง* 8.2%
ข้อมูลกองทุน | FINNOMENA's Review ผลตอบแทน ณ วันที่ 21/11/2016
*จัดตั้ง ณ วันที่ 20/12/2012
**อำนวยความสะดวกการส่งคำสั่งโดย บลน.อินฟินิติ จำกัด
V-RMF 1Day
กองทุนเปิด หุ้นคุณค่า เพื่อการเลี้ยงชีพ
1 ปี 8.66%
5 ปี 11.82%
ข้อมูลกองทุน ผลตอบแทน ณ วันที่ 21/11/2016 *อำนวยความสะดวกการส่งคำสั่งโดย บลน.อินฟินิติ จำกัด
ไม่ชอบกอง NTER's Pick

NTER's Pick : กองที่คัดโดย FINNOMENA Gurus     1Day : กองที่สามารถเปิดบัญชีและซื้อได้ใน 1 วัน
NTER's Pick : กองที่คัดโดย FINNOMENA Gurus
1Day : กองที่สามารถเปิดบัญชีและซื้อได้ใน 1 วัน