Harry Markowitz

22 มิถุนายน 2023 โลกการลงทุนได้สูญเสียผู้เป็นต้นแบบของทฤษฎีจัดพอร์ตการลงทุน Harry Markowitz (แฮร์รี มาร์โควิตซ์) ด้วยวัย 95 ปี

Harry Markowitz เป็นนักเศรษฐศาสตร์เจ้าของรางวัลโนเบล ในปี 1990 ด้วยการคิดค้นแนวคิด Modern Portfolio Theory (MPT) หรือในอีกชื่อ Mean-variance Analysis

ถือเป็นทฤษฎีการลงทุนที่ใหม่มากในยุคนั้น ซึ่งมีใจความสำคัญว่าวิธีการกระจายเงินลงทุนในสินทรัพย์ที่หลากหลายประเภท จะช่วยลดความเสี่ยงจากการขาดทุน และลดความผันผวนระหว่างทางได้

Harry Markowitz

ภาพจาก: hmarkowitz

Modern Portfolio Theory ได้เปลี่ยนแนวคิดการวิเคราะห์สินทรัพย์ไปตลอดกาล จากที่เคยวิเคราะห์รายตัวว่า A หรือ B อะไรดีกว่ากัน แล้วก็ตัดสินใจซื้อตัวนั้นไปเลย กลายมาเป็นการจัดสินทรัพย์แบบพอร์ตโฟลิโอ ซึ่งมีมากกว่า 1 สินทรัพย์ในพอร์ต แล้วจึงให้น้ำหนักแต่ละสินทรัพย์ที่แตกต่างกัน เพื่อเป้าหมายการลงทุนที่มีประสิทธิภาพสูงสุด

งานวิจัยของ Harry Markowitz ยังพูดถึงความเสี่ยงของการลงทุนที่สามารถวัดได้ด้วย Standard Deviation ค่าที่บอกถึงความผันผวนของผลตอบแทนจากการลงทุน 

นอกจากนี้ การเลือกลงทุนในสินทรัพย์ตั้งแต่ 2 ประเภทขึ้นไป ที่มีความเคลื่อนไหวของราคา (Correlation) ไม่สัมพันธ์กัน จะส่งผลให้อัตราผลตอบแทนต่อความเสี่ยง (Risk/Reward) สูงขึ้น 

และเมื่อนำสินทรัพย์ที่มีความเสี่ยงและผลตอบแทนในระดับต่าง ๆ มาพล็อตกราฟ โดยให้แกน X เป็นค่าความเสี่ยง ส่วนแกน Y เป็นอัตราผลตอบแทน ก็จะเกิดเป็นเส้นที่เรียกว่า Efficient Frontier ซึ่งสินทรัพย์ที่อยู่บนเส้นนี้ แปลว่าเป็นสินทรัพย์ที่มีประสิทธิภาพที่สุด เรียกง่าย ๆ ว่าน่าลงทุน

Efficient Frontier

ภาพจาก: inyova.ch

ไอเดียเรื่อง Modern Portfolio Theory ของ Harry Markowitz ถือเป็นมรดกชิ้นสำคัญของโลกการลงทุน โดยถูกนำมาต่อยอดเป็นโมเดลการลงทุนอีกมากมาย 

ตลอดจนผลักดันให้แนวคิด Assets Allocation เป็นแนวทางการลงทุนกระแสหลักที่ถูกยอมรับในวงกว้าง แถมยังกลายเป็นหนึ่งในวิชาที่คนสายการเงินต้องเรียนและสอบเพื่อให้ได้ใบอนุญาตผู้แนะนำการลงทุน ! 

สำหรับการจัดพอร์ตของ FINNOMENA ที่ออกแบบจากโมเดล Black-Litterman Model ซึ่งประกอบไปด้วยข้อมูลในอดีต และมุมมองของผู้แนะนำในอนาคต รู้ไหมว่าแนวคิดนี้ก็ถูกพัฒนาต่อยอดมาจากรากฐานของ Modern Portfolio Theory ของ Harry Markowitz เช่นเดียวกัน

แม้ในวันนี้ Harry Markowitz จะจากไปแล้ว… แต่เชื่อว่าแนวคิดของเขาจะยังคงอยู่และถูกส่งต่อไปอย่างแน่นอน

Most people at the time assumed the way to maximize the expected value of the portfolio is by putting all your money into whatever stock has maximum expected value. That is not right. Everybody knows you are not supposed to put all your eggs in one basket.

– Harry Markowitz – 


แหล่งข้อมูล

คู่มือเลือกกองทุน SSF RMF อย่างไรให้ประสบความสำเร็จ