เวียดนาม เตรียมขึ้น Emerging market

ว่ากันว่านี่จะเป็นโอกาสสำคัญของตลาดหุ้นเวียดนามที่จะยกระดับตัวเองจาก “ตลาดชายขอบ” เลื่อนชั้นขึ้นสู่ Emerging Market ลบภาพ “ปลาใหญ่ในบ่อเล็ก” กระโดดเข้าไปเป็น “ปลาเล็กในบ่อใหญ่”

ปกติแล้วการจัดเกรดของหุ้นโลก จะแบ่งเป็น 3 กลุ่ม คือ

  1. Frontier Market: ตลาดชายขอบ
  2. Emerging Market ตลาดเกิดใหม่
  3. Developed Market ตลาดพัฒนาแล้ว

เวียดนาม เตรียมขึ้น Emerging marketSource: Finnomena Funds, Investing.com as of 25/03/2024

เวียดนามถูกจัดให้อยู่ใน Frontier Market มาตั้งแต่ปี 2008 และในปี 2018 ถูกเพิ่มเข้ามาใน Watch List ที่มีโอกาสขึ้นสู่ Emerging Market

แต่ว่าตลอด 5 ปีที่ผ่านมา เวียดนามยังไม่สามารถสอบผ่านได้สักที เนื่องจากติดกฎเกณฑ์บางอย่างที่ยังทำไม่สำเร็จ เช่น เรื่อง Clearing & Settlement T+2/T+3, เรื่อง Settlement Cycle (DvP) เป็นต้น

เวียดนามเร่งปรับกฎเกณฑ์เพื่อเข้า Emerging Market ในปี 2025

รัฐบาลเวียดนามก็มีความพยายามอย่างต่อเนื่อง โดยตั้งเป้าหมายขึ้นสู่ Emerging Market (FTSE Secondary EM) ในเดือนกันยายน 2025 ด้วยการเร่งปรับหลักเกณฑ์สำคัญ

หนึ่งคือ… ประกาศร่างเกณฑ์ Non Prefunding สำหรับนักลงทุนต่างชาติ ซึ่งจะทำให้นักลงทุนสถาบันต่างชาติสามารถซื้อหุ้นเวียดนามได้โดยไม่ต้องมีเงิน Good Fund 100% ในบัญชีก่อนการส่งคำสั่งซื้อ (คล้ายบัญชี Cash Balance ในไทย)

สองคือ… กระทรวงการคลังเสนอให้บริษัทหลักทรัพย์เปิดเผยข้อมูลเป็นภาษาอังกฤษ เริ่มวันที่ 1 มกราคม 2025

ผลดีของหุ้นเวียดนาม หากได้เข้า Emerging Market?

การอัปเกรดเวียดนามเข้า EM จะส่งผลดีหลายประการ อันดับแรกเลยคือเพิ่มอัพไซส์จากเงินไหลเข้าของกองทุน EM ทั้งหลายที่มีขนาดใหญ่กว่า Frontier มหาศาล

เวียดนาม เตรียมขึ้น Emerging marketSource: Finnomena Funds, Morningstar as of 25/03/2024

ทุกวันนี้เวียดนามเปรียบเสมือนปลาใหญ่ในบ่อเล็กที่แทบจะกินส่วนแบ่งทั้งหมดใน Frontier แต่การย้ายขึ้นไปบน EM จะทำให้ภาพของเวียดนามกำลังจะกลายเป็นปลาเล็กในบ่อใหญ่ ซึ่งตลาดหุ้นเวียดนามคิดเป็นสัดส่วนเพียง 1.5% ของ Market Cap EM

เวียดนาม เตรียมขึ้น Emerging marketเวียดนาม เตรียมขึ้น Emerging marketSource: Finnomena Funds, Morningstar as of 25/03/2024

ดังนั้น คาดจะมี Flow ไหลเข้าเวียดนามจากกอง Passive Funds 5 พันล้านเหรียญ Active Funds 8 พันล้านเหรียญ และหักออกด้วยกอง Frontier ที่คาดมีเงินไหลออก 4 พันล้านเหรียญ ทำให้สุทธิแล้วประเมินว่าจะมีเงินไหลเข้า 9 พันล้านเหรียญ

สรุปการคาดการณ์เงินไหลเข้าตลาดหุ้นเวียดนาม

เวียดนาม เตรียมขึ้น Emerging marketSource: Finnomena Funds, FTSE and MSCI report as of 25/03/2024

– อ่านเพิ่มเติม สรุปความเห็นจาก บลจ. เกี่ยวกับการอัปเกรดเข้า FTSE EM Market ของเวียดนาม

มุมมองกองทุนเวียดนาม Finnomena Funds ยังคงแนะนำ PRINCIPAL VNEQ-A ตามกรอบการลงทุน MEVT Call สำหรับเป้าหมายระยะกลาง-ยาว โดยยังชื่นชอบตลาดหุ้นเวียดนาม เพราะระยะยาวได้อานิสงส์จาก China+1 และมี Catalyst จากการถูก upgrade เข้าสู่ดัชนี FTSE Emerging market Index


คำเตือน

ผู้ลงทุนควรทำความเข้าใจลักษณะสินค้า เงื่อนไขผลตอบแทน และความเสี่ยงก่อนตัดสินใจลงทุน | ผลการดำเนินงานในอดีต และผลการเปรียบเทียบผลการดำเนินงานที่เกี่ยวข้องกับผลิตภัณฑ์ในตลาดทุน มิได้เป็นสิ่งยืนยันถึงผลการดำเนินงานในอนาคต | ผู้ลงทุนอาจมีความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยน เนื่องจากการป้องกันความเสี่ยงขึ้นอยู่กับดุลพินิจของผู้จัดการกองทุน | กองทุนรวมนี้ลงทุนกระจุกตัวในผู้ออกตราสารหรือประเทศใดประเทศหนึ่ง จึงมีความเสี่ยงที่ผู้ลงทุนอาจสูญเสียเงินลงทุนจำนวนมาก ผู้ลงทุนจึงควรพิจารณาการกระจายความเสี่ยงของ พอร์ตการลงทุนโดยรวมของตนเองด้วย | สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมหรือขอรับหนังสือชี้ชวนได้ที่บริษัทหลักทรัพย์นายหน้าซื้อขายหน่วยลงทุน ฟินโนมีนา จำกัด ในช่วงเวลาวันทำการตั้งแต่ 09:00-17:00 น. ที่หมายเลขโทรศัพท์ 02 026 5100 และทาง LINE “@FINNOMENAPORT | สำหรับผู้ลงทุนในความดูแลของ Kept by krungsri ติดต่อทีม Kept help center ที่หมายเลขโทรศัพท์ 02 296 6299